PurhusNet > Foreninger > Politiske > Purhuslisten

 

SØG

Purhuslisten

afholdte møde mandag d.21 maj 2001 kl. 19.00 hos Finn og Anne Marie,
Fårupvej 19, Nørbæk.

 1. Siden sidste møde. Kontakt til nye interesserede borgere.
 2. Asfergmødet, ref. ved Ida.
 3. Internet, tilbud om hjemmeside fra Mostrups Forlag.
 4. Tekstforslag til folder drøftes/sorteres, alle bidrag er velkomne.
 5. Vælgermøder - indhold og form. Diskussion og forslag til indhold. (evt. konkurrence om forslag?)
 6. Læserbreve og avisindlæg. Hvem vil bidrage? Hvad interesserer vælgerne?
 7. Næste møde fastsættes.
 8. Evt.

Dagsordenens punkter afspejlede det kommende valg. Man talte om muligheden for at finde egnede og interesserede kandidater til opstilling bl. a. i Fårupområdet. De mulige emner er indtil videre lidt usikre.

Ida Stentoft fortalte om initiativet i Asferg med at konstruere et aktivitetshus. Et sådant initiativ vil Purhuslisten principielt støtte, da det befinder sig indenfor listens politiske programpunkter, nemlig at styrke og udvikle landsbyernes liv.

Der var en drøftelse af Purhuslisten på Internettet.

Desuden diskuteredes valgmateriale og valgmøder. Her vil listen som på mange andre måder gerne tænke utraditionelt og nyt. En nøjere strategi vil blive fastlagt på næste møde, der var dog almindelig enighed om, at møderne skal bryde med den gængse form med de kedelige panelmøder og byde på et indhold, som er mere spændende og engagerende.

Man sluttede med en diskussion om, hvad det er, den enkelte borger interesserer sig for i det politiske liv og blev enige om, at det er den dagligdag, han/hun færdes i. Derfor er det nødvendigt at holde fast ved Purhuslistens mærkesager, der kort kan sammenfattes som:

 • Større åbenhed på flere niveauer, så man ved, hvad der foregår på den politiske arena, inden vigtige beslutninger tages.
 • Bedre boligforhold for ældre, der gerne vil blive boende i landsbyen.
 • En bedre infrastruktur, f.eks. telebusordning, og i almindelighed en styrkelse af landsbyernes muligheder for udvikling i modsætning til nu, hvor politikerne synes at arbejde for landsbyernes afvikling. (eks. lukning af skoler).

Det næste møde vil finde sted mandag d.27 august 2001 hos Jackie Sundquist og
Lis Djarell, Landemærket 3, Ålum. 

      

chart.dk