Om PurhusNet
PurhusNet > Om PurhusNet

 

Lidt om PurhusNet

Purhusnet er startet på initativ af Jens Peter Hansen, Asfergvej 13 som også er webmaster d.v.s. den der udbygger og vedligeholder disse hjemmesider. PurhusNet er blevet etableret med det formål at skabe et virtuelt mødested for borgere i Purhus kommune og har fået finansiel støtte af Folkeoplysningsudvalget i Purhus kommune. Du kan læse mere om formål m.m. i ansøgningen.   Har du lyst til at bidrage med materiale til PurhusNet kan du læse en form for vejledning her.

Den 16. oktober 1998 blev der endvidere ansøgt (se ansøgning) om midler fra Indenrigsministeriet Landdistriktpulje, hvorfra der den 5. marts 1999 blev givet tilsagn om et tilskud på 75.000 kr. for perioden 5. marts 1999 til 31. marts 2000. Da det opnåede tilsagn er væsentlig mindre end det ansøgte, vil det næppe være muligt at realisere alle initativer beskrevet i ansøgningen.

Den 16. oktober 1999 blev der igen ansøgt (se ansøgning) om midler fra Indenrigsministeriet Landdistriktpulje, hvorfra der den 24. marts 2000 blev givet tilsagn om et tilskud på 75.000 kr. for perioden 21. marts 1999 til 31. marts 2001. Da det opnåede tilsagn er væsentlig mindre end det ansøgte, vil det næppe være muligt at realisere alle initativer beskrevet i ansøgningen.

Den 2. februar 2001 modtages afslag fra 5% puljen på støtte til projektets 3. år. Den bagvedliggende ansøgning kan ses som Adobe fil her.

PurhusNet "gik i luften" søndag d. 15 november og samme dag havde Amtsavisen en fyldig omtale. Modtagelse af tilskud fra Indenrigsministeriet blev ligeledes omtalt i Amtsavisen.

Der er udarbejdet et regelsæt for PurhusNet. Regelsættet fastlægger bl.a. at

  • hverken webmasteren eller andre informationsleverandører er ansvarlige for de præsenterede informationer. Brug af disse sker til enhver tid på egen risiko,
  • Purhus kommune er ikke involveret i PurhusNet; har ingen indflydelse på driften af PurhusNet og har på ingen måde ansvar for eventuel præsenterede kommunale informationer eller mangel på sådanne.
  • alle borgere, foreninger, institutioner og erhvervsvirksomheder i Purhus kommune tilbydes en plads på PurhusNet i det omfang at det præsenterede materiale er rettet mod kommunens borgere og skønnes at have disses interesse.

En del af materialet på PurhusNet er indscannet og tekst genkendt. Der sker fejl i denne proces - fejl som måske ikke fanges og rettes af webmaster. Du bedes have forståelse for dette forhold og er velkommen til at påpege fejl ved at sende e-post til webmaster.

Angående ophavsret

Der vil blive anlagt en pragmatisk og måske ikke streng juridisk korrekt linje. Materiale fra offentlige myndigheder vil blive offentliggjort svarende til reglerne om aktindsigt. Materiale, som  ophavsretholderen i forvejen har præsenteret i offentlige medier vil også kunne findes på PurhusNet - ophavsretholderen vil normalt blive orienteret. Materiale i øvrigt præsenteres alene efter aftale med ophavsretholder. Skulle nogen føle sine rettigheder krænket bedes besked straks givet til webmaster hvorefter materialet vil blive fjernet fra PurhusNet.

chart.dk