Purhus.dk og PurhusNet - hvad nu?
PurhusNet > Om PurhusNet > PurhusDk - hvad nu?

 

13. marts 2001

"Nok med en hjemmeside mener kommunen"
- næppe sandsynlig at kommunen har den holdning - men det er den journalistiske udlægning i en artikel i Amtsavisen den 13. marts 2001 (se artikel her). I samme artikel citeres jeg for udsagnet "Men jeg er jo en konkurrent til kommunens hjemmeside, siger Jens Peter Hansen". Derfor har jeg fremsendt følgende til Amtsavisen's redaktion:

    Til redaktionen

    Amtsavisen citerer i en artiklen d. 13/3 undertegnede for udtalelsen ""Men  jeg er jo en konkurrent til kommunens  hjemmeside, siger Jens Peter Hansen". Endvidere fremgår der af billedteksten, at "Jens Peter Hansen er klar over, at hans hjemmeside er en konkurrent til Purhus Kommunes hjemmeside.." Jeg har ikke fremsat sådanne udtalelser endsige givet journalisten et indtryk, der berettiger til sådanne formuleringer. Dette samt overskriften - uden reference til konkret person eller dokument - efterlader indtrykket af et journalistisk forsøg på at  skabe et modsætningsforhold, der ikke eksisterer i virkelighedens verden.

Brevet blev suppleret med links til følgende sider:

På siden "Om PurhusNet" findes yderligere henvisninger til diverse ansøgninger m.m.

I artiklen (13. marts) i Amtsavisen giver jeg udtryk for, at folk hellere vil læse end bidrage med at skrive. Her må jeg nok også gribe i egen barm - der har ikke været tid til i tilstrækkelig omfang at få etableret metoder, således at man uden teknisk indsigt kan bidrage til PurhusNet. Her er det godt nyt - forventer inden for megen kort tid at have en løsning klar, således at interesserede direkte kan vedligeholde egne "klummer" - f.eks. nyheder fra lokalområder, referater fra idrætsaktiviteter o.s.v.

Hop til toppen


  • 20. december 2000

Med lanceringen af Purhus Kommune's officielle hjemmeside, er der fra forskellig side blevet stillet spørgsmålet: Hvad nu med PurhusNet?

Både som borger i kommunen og især som webmaster for PurhusNet skal der lyde et varmt velkommen til www.purhus.dk. Jeg har slet ingen problemer med at få tiden til at gå, og ser det som en absolut fordel, at kommunen nu selv skal lave sit arbejde. Og da den kommunale information hverken har været en forudsætning for modtagne tilskud fra Indenrigsministeriet eller 5% pulje, eller på anden vis har haft positiv indflydelse på økonomien omkring PurhusNet, ændrer www.purhus.dk ikke ved det økonomiske grundlag for en fortsættelse af PurhusNet.

Tværtimod vil der blive mere frihed til redaktionelt at beskæftige sig med og forholde sig kritisk til kommunale anliggender. Rollen som "officiel" informationsleverandør har virket lidt begrænsende i den henseende. Fremover vil det bl.a. være naturligt, at PurhusNet forholder sig kritisk til www.purhus.dk, for derved at bidrage til udvikling af en rigtig brugbar hjemmeside for kommunens borgere.

Den frigivne tid vil blive anvendt til at forfølge nogle af de oprindelige mål med PurhusNet - bl.a. at få flere erhvervsvirksomheder i gang med brug af nettet og få udvidet kredsen af eksterne redaktører (p.t. 3) og faste bidragsydere. Har du lyst til at blive redaktør for et hjørne af PurhusNet må du endelig sende en mail.

Fremtiden for PurhusNet vil naturligvis blive påvirket af det fremtidige økonomiske grundlag. Indenrigsministeriets bevilling udløber pr 1. marts. Har netop søgt Folkeoplysningsudvalget om  ca. 11.000 kr. svarende til de forventede, faktiske omkostninger. Får jeg det ansøgte er det OK at jeg uden penge fra Indenrigsministeriet kommer til at arbejde gratis, mens et mindre beløb betyder, at der både skal bindes penge og arbejdskraft i halen af PurhusNet - knapt så sjovt.

Såfremt det lykkes at få etableret en struktureret organisation / forening omkring PurhusNet vil arbejdsbyrden kunne fordeles bedre - der vil dog sandsynligvis fortsat være behov for en fast ankermand. Det er problematisk, at så snart nogen har en ekspertise omkring udvikling af hjemmesider, kan vedkommende få sin arbejdskraft godt betalt andre steder.

Reklamefinansering? - bryder  mig ikke om det og tror ikke på at der er ret mange penge at hente der. Så skulle det være i form af en enkel eller få sponsorer, der føler behov for at signalere deres interesse i lokalsamfundet.

Hop til toppen

 

chart.dk