PurhusNet > Om PurhusNet > Kommunal side ?!

 

Mange kommuner i slem IT-klemme
- skrev Jyllandsposten 1. november 2000 på baggrund af en rapport om kommunale hjemmesider udarbejdet af webanalysefirmaet Epinion. Kommunal IT-serviceDette firma har gennemgået samtlige kommunale hjemmesider, og på den baggrund bl.a. udarbejdet viste kort. Eftersom Purhus Kommune endnu ikke har en hjemmeside, er det jo egentlig godt klaret, at kommunen øjensynlig ligger lunt placeret midt i feltet , og foran naboerne i Randers, Nørhald, Bjerringbro og Tjele. Forklaringen? - at analysefirmaet fejlagtig har antaget PurhusNet for at være en kommunal hjemmeside


Sådan bør det gøres
Epinion giver i et sammendrag af rapporten deres syn på kommunale hjemmesider. Her er et uddrag:

De små kommuner halter bagefter
Resultaterne tyder på, at specielt mindre kommuner i landområderne halter bagefter, når det gælder elektronisk borgerbetjening. Disse kommuner må tænke kreativt, hvis de ikke skal miste rollen som borgernes primære indgang til den offentlige sektor. Allerede nu ses konturerne af en udvikling, hvor borgerbetjeningsopgaver, som før hørte til kommunerne, kan administreres centralt.

Ud fra en ressourcemæssig synsvinkel er det vigtigt, at ikke alle 275 kommuner skal opfinde den dybe tallerken hver for sig. Derudover vil mange kommuner ikke kunne løfte opgaven alene. Der er umiddelbart tre løsninger på problemet:

  • Kommunalt samarbejde. En række kommuner har haft nytte af at gå sammen om den samme grundløsning. Problemet er oftest, at de fælles løsninger ikke tilpasses de enkelte kommuner.
     
  • Standardiserede løsninger. Kommunedata tilbyder kommuner en startpakke, som bringer dem på internettet med en standardiseret løsning. Problemet er netop, at pakken er så standardiseret, at borgernes nytte er meget begrænset. Der mangler meget ofte opdateringer. Med så standardiserede løsninger kunne man faktisk undvære de enkelte kommuners hjemmeside og lave hjemmesiden www.kommunen.dk, som var fælles for alle kommuner i landet. Hermed ville den lokale kommunes 'monopol' på indgang til det offentlige være under stort pres.
     
  • Centrale løsninger, som alle kommuner trækker på. Et eksempel kunne være Kommunedatas (KMD) ejendomsvurdering, hvor borgerne kan slå ejendomsvurderinger op. De fleste kommunale hjemmesider giver adgang til denne service. Der er meget ræson for denne tilgang, men på nuværende tidspunkt er løsningerne for dårligt tilpasset den enkelte kommunes hjemmeside. Dette resulterer blandt andet i en række brugervenlighedsproblemer. De centrale løsninger vil være en god løsning, hvis de integreres i den kommunale hjemmeside, således at brugerne ikke opdager, at de faktisk trækker på en central løsning.

Epinion vurderer, at kommunerne vil få det bedste resultat ved at kombinere fordelene ved kommunalt samarbejde og trækning på centrale løsninger. Standardløsninger, som kommunerne ikke selv vedligeholder dagligt, er ikke en reel løsning.

endvidere siges det at
Hjemmesider, som vedligeholdes af personer fordelt rundt i den kommunale organisation, er ofte bedre end hjemmesider, der opdateres af en enkelt eller få personer.

Fra Jyllandsposten omtale:
»I den lille kommune skal medarbejderne kunne alting, og dermed er de ikke så gode til hver ting,« siger centerchef Jens Ole Bach, Kommunernes Landsforening. For ham er det oplagt, at hver kommune ikke skal udvikle sin egen elektroniske borgerbetjening. Der skal udvikles et eller flere standardsystemer, hvor den enkelte kommune kun justerer lokalt indhold og udformning.

Fra bitconomy.dk's omtale:
Der er udpræget mangel på lokalt indhold, og mange kommuner benytter ikke de udvidede muligheder for at præsentere nær-politiske informationer på siten. Hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt, da flere og flere danskere klager over den manglende kontakt med og forståelse for kommunale politiske spørgsmål.

Din mening? - brug DebatForum

Hop til toppen

 

chart.dk