PurhusNet > Om PurhusNet > Amtsavis 27-3-00

PurhusNet sikret med tilskud på 75.000  Amtsavisen 27/3 2000
HJEMMESIDE
: Støtte til landdistriktpulje til det elektroniske samlingsted for kommunens borgere

Af Jens Bach Nielsen
PURHTUS: Et tilskud på 75.000 kroner til PurhusNet er på vej fra Indenrigsministeriets pulje for udvikling af landdistrikter.
   Initiativtageren til PurhusNet, Jens Peter Hansen kan dermed fortsætte udbygningen af hjemmesiden og begynde at spekulere på at etablere en brugerforening, som med tiden kan overtage projektet.
   PurhusNettet er et blandt 135 projekter, som har fået del i puljen på 13,8 millioner kroner for år 2000.
   Pengene skal gå til udvikling af et bredt forankret "virtuelt" samlingssted for kommunens borgere, som det hedder.

25.000 besøg
PurhusNet modtog også tilskud i 1999 til starten. Og den har været forrygende. Det daglige besøgstal er oppe på mellem 60 og 100. Og det samlede antal besøg på PurhusNet har det første været tæt på 25.000. Adressen er:
http://www.purhusnet.dk.
   Men omfanget af siden er blevet betydeligt Der er omkring 400 sider at søge oplysninger i.Jens Peter Hansen mener selv, at sidens succes skyldes, at der både ligger en solid håndværksmæssig kunnen bag med hensyn til kendskab til såkaldt web-styring, og at den er lokalt forankret med hyppige opdateringer. Siden fokuserer specielt på debatstof med tilhørende baggrundsmateriale.
   Ofte er folk bag hjemme sider enten mest interesserede i det tekniske og uden engagement i det stof, deres hjemmeside skal formidle. Eller også er det omvendt.

Ikke for edb-nørder
Derfor er det ifølge Jens Peter Hansen afgørende, at hjemmesiden får tid til at udvikle sig og få etableret en brugerforening af "almindelige brugere" og ikke computernørder eller folk med økonomiske interesser.
   Projektet som Indenrigsministeriet er faldet for har følgende hovedmål:

  • Udvikle PurhusNet således, at der etableres tekniske muligheder for flere direkte informationsleverandører.
  • Arbejde frem mod forankring af PurhusNet i en bredt favnende organisation bestående af personer med interesse i en styrkelse af lokalsamfundet via Internettets muligheder for oplysning, debat og profilering.
  • Bibringe kommunens borgere, organisationer og erhvervsliv et "løft" med hensyn til brugen af kommunikationsteknologi.
  • Som spydspidsprojekt at eksemplificere mulighederne for at skabe et kommunenet baseret på borgernes præmisser.

PurhusNet søgte om tilskud på 151.000 i støtte fra lndenrigsministeriets Landddistriktpulje for år 2000.
   Det blev altså til et tilsagn 75.000 kroner. Det betyder, anfører Jens Peter Hansen, at ikke alle mål i projektet kan realiseres.

Positiv overraskelse
- Tilsagnet var dog en positiv overraskelse, da meget få projekter opnår støtte flere gange, oplyser han.
   I den første ansøgning til Folkeoplysningsudvalget i Purhus Kommune i 1998 blev der søgt om støtte til et treårigt projekt, idet vurderingen var, at det er den nødvendige tidshorisont for etablering af en bredere fundering af PurhusNet.
   Det synspunkt er fastholdt i ansøgningen om støtte fra Landdistriktpuljen.
- Naturligvis kunne PurhusNet allerede nu være forsøgt placeret i en form for organisation. Det er ikke sket ud fra en betragtning om, at en sådan forening på nuværende tidspunkt alene ville tiltrække folk med interesse for teknologien, og at der endnu ikke er en teknisk understøttelse af muligheden for et kooperativ samarbejde om samme hjemmeside, hedder det blandt andet i ansøgningen.

B-holder skal med
- Et forsat tilskud til videre udvikling af PurhusNet vil give lejlighed til at belyse, hvorvidt der kan skabes levedygtige lokale hjemmesider på borgernes præmisser.

- Danmark er et foreningsland, hvor talrige foreninger i kraft af ulønnet arbejde sikrer lokalsamfund servicetilbud, der ikke kunne være etableret på kommerciel basis.

En fortsat udvikling af PurhusNet kan vise, om dette også kan realiseres omkring lokale hjemmesider.
- Projektets hypotese er fortsat, at et borger- og brugerstyret/brugerudviklet kommunenet kan bidrage til en bedre livskvalitet for kommunens borgere i kraft af bedre kendskab til naboer, øget samvær og øget forståelse/indblik/deltagelse i lokalsamfundets aktiviteter.
   Endvidere at muligheden for at bruge kommunikationsteknobogi i forbindelse med nære lokale anliggender vil øge B-holdets interesse for brugen, argumenterede Jens Peter Hansen. Og altså med held.

chart.dk