PurhusNet > Om PurhusNet > Amtsavis 15-11-98

Amtsavisen, d. 15 november 1998:
Purhus.Net - et elektronisk tingsted
INTERNET: Et virtuelt mødested for kommunens borgere

Frode Thorhauge
ASFERG: Det gamle tingsted, hvor landsbyens mænd sad i rundkreds under åben himmel og drøftede samfundsforhold, genopstår - men i stærkt moderniseret udgave. Alle kan være med, og det hele foregår »hjemme ved skærmen«.

Jens Peter Hansen i Asferg er i færd med at etablere Purhus.Net —et virtuelt samlingssted for borgere i Purhus Kommune. Når søndags avisen læses, er Purhus.Net en realitet—hvis altså CyberCity har gjort sit arbejde.

Den korrekte internetadresse  er www.PurhusNet.dk.

Formålet er at skabe et tværgående debatforum for kommunens borgere, organisationer, foreninger og erhvervsliv.

- Purhus er en »flad« kommune med spredte centre og mange lokalsamfund. Cirka to tredjedele af de beskæftigede arbejder uden for kommunen. Vi mangler et sted, hvor vi kan diskutere forhold for os alle sammen, siger Jens Peter Hansen.

Endvidere spiller kommunikations teknologien en stadig større rolle. Allerede for et år siden havde en tredjedel af befolkning en adgang til Internet, og tallet er hastigt stigende, ikke mindst på grund arbejdsgiverbetalte hjemme computere.

Purhus.Net er stedet, hvor borgere, foreninger og erhvervsliv kan præsentere sig og meddele sig til hinanden. Forskellen fra almindelig »surfing« på nettet er den lokale forankring, som for ventes at føre til kontakter i den virkelige verden. Desuden er der plads til servicefunktioner såsom aftaler om fælles kørsel, jobtilbud, køb og salg og så videre.

- Purhus.Net vil gøre brugen af kommunikationsteknologi nærværende, lokal og nyttig, siger Jens Peter Hansen.

Arbejdet
I begyndelsen tynger arbejdet og vedligeholdelsen på Jens Peter Hansens skuldre. Men efter en indkøringsperiode er det meningen, at brugerne skal danne en forening.

chart.dk  

Men det skal vente, til Purhus.Net har tiltrukket en større skare af »almindelige« brugere, så det bliver dem og ikke »nørderne«, der kommer til at bestemme den fortsatte udvikling.

Jens Peter Hansen vil gerne hjælpe med at få tingene korrekt anbragt. Men det er foreningers og borgeres eget ansvar at indlæggene bliver opdateret. Desuden er det vigtigt, at alt sendes til ham elektronisk, så han ikke skal skrive det hele ind.

- Med tiden skal det gerne blive muligt, at folk selv sætter oplysningerne ind direkte. Men det skal være tekst. Billeder og grafik fylder for meget og tager for lang tid at få frem på mod tagerens skærm, siger han.

Purhus.Net bliver åbent døgnet rundt. Der er købt plads et såkaldt »web.hotel« hos københavnerfirmaet CyberCity hvor der står computere permanent opkoblet til Internettet

Projektet har fået støtte  fra Folkeoplysningsudvalget til etableringen og foreløbig det første driftsår.