PurhusNet > Om PurhusNet > Amtsavis 13-2-2001

Kassen er lukket for Purhus-Net          Amtsavisen 13/2 2001
FOLKEOPLYSNING: Vi er nødt til at være strenge ved tildeling af støtte

At Jens Bach Nielsen                             Se også skrivelse fra Folkeoplysningsudvalget

PURHUS: Det er et glimrende initiativ, der er taget med Intemet-hjemmesiden " Purhus-Net", hvor foreninger og organisationer og private kan meddele sig til omverdenen. Men det er ikke længere noget nyt, mener folkeoplysningsudvalget.

Udvalget har sagt nej til en ansøgning fra netbestyrer Jens Peter Hansen om et tilskud fra fem procents puljen på 11.525 kr. for 2001.

Purhus-Net har tidligere fået støtte på henholdsvis 15.000 kr.og 6.000kr. i 1999 og 2000. Og projektet har fra starten været tænkt som et forsøg, der skulle løbe over tre år.

Folkeoplysningsudvalget anerkender, at projektet har været en stor succes, og at det bliver flittigt brug, hvad brugertal også viser. Det understreges, at sagen er blevet drøftet grundigt i udvalget, idet alle er enige om, at det er et særdeles fint arbejde, som udføres i Purhus-Net.

Men det er alligevel blevet til et afslag på ansøgningen om tilskud.

- Vi mener, at der ikke længere er tale om et nyt initiativ eller et forsøg, da hjemmesiden har kørt siden 1998. Nu er der tale om tilskud til almindelige driftsudgifter. Og det ligger altså uden for fem procentspuljens rammer. Vi må også tage i betragtning, at Purhus Kommune er kommet på Internet med kommunale informationer, siger formanden for folkeoplysningsudvalget, Bent Asmussen.

Udvalget har også sagt nej til en ansøgning fra Bjerregrav-Tånum Jagtforening om tilskud til rævejagt i Bjerre-grav Mose. Jægerne bad blot om 590 kr. til leje af forsamlingshus til efterfølgende samvær.

- Men det går ikke. Lokale-tilskud ligger uden for fem procents puljens formål. Der kan opnås lokaletilskud til aktiviteter for deltagere under 25 år. Men det er noget andet.

- Det er helt fint, at de søger. Vi må omvendt bare sige, at vi er nødt til at være strikse med fem procents puljen. Pengene skal gå til nye initiativer eller forsøg. Hvis vi først begynder at slække lidt på den linie, så vil det hele hurtigt skride, siger Bent Asmussen.

chart.dk