PurhusNet > Om PurhusNet > Ansøgning

 

SØG

Hvidsten d. 10 sept. 1998

Projektbeskrivelse for

Purhus.Net
et virtuelt samlingssted for kommunens borgere

Baggrund

Purhus kommune er en "flad" kommune med spredte centre og deraf følgende lokalsamfund. Ca. 2/3 af kommunens beskæftige arbejder uden for kommunen. Disse forhold indebærer, at der i kommunen – udover de administrative organer - p.t. ikke findes nogen egentlig tværgående (aldersgrupper, geografisk, erhvervsmæssig, organisatorisk) fællesnævner, samlingspunkt eller diskussionsforum for kommunens borgere, organisationer og erhvervsliv. Det betyder at kommunens menneskelige, organisatoriske, økonomiske og erhvervsmæssige ressourcer i bred forstand næppe udnyttes bedst muligt for nuværende – det kan blive bedre, for som det siges med et kendt reklame slogan: Samtale fremmer forståelsen.

Danmark skal være et Internet-samfund – jf. artiklen i bilag A. Brugen af informationsteknologi spiller en stadig større rolle som konkurrence parameter for såvel samfund som den enkelte. Over halvdelen af alle danske hjem har PC'er og ved udgangen af 1997 havde 1/3 af befolkningen adgang til Internettet – jf. bilag B. Der sker fortsat en voldsom hardwaremæssig oprustning i form af bl.a. arbejdsgiver betalte hjemme PC'er. Adgang til PC'er og Internet samt gennemførelse af påtvungne kurser er dog ikke ensbetydende med, at isenkrammet reelt nyttigøres. Det sker først når den enkelte selv oplever et udbytte ved brug af teknologien.

Der kan slås to fluer med et smæk ved at lave en kombineret løsning på ovennævnte to problemområder. Ved brug af kommunikationsteknologi (KT) kan der etableres et virtuelt mødested for kommunens borgere, som derved får mulighed for at få nytte af deres PC'er i forbindelse med nære lokale anliggender.

Formål

Projektet har to hovedmål:

 1. Etablering af et virtuelt samlingssted – Purhus.Net - for borgere i Purhus kommune.
 2. Bibringe kommunens borgere, organisationer og erhvervsliv et "løft" med hensyn til brugen af kommunikationsteknologi.

Hovedmål a) indfries ved at skabe et internet baseret kommune-net, hvor kommunens borgere, organisationer og erhvervsliv kan

 • præsentere og finde information om lokalområde og kommune
 • diskutere emner af relevans for lokalområde og kommune
 • støtte hinanden i brugen af KT og sammen udforske potentialet i KT
 • skabe et virtuelt mødested der i kraft af den lokale forandring også vil stimulere kontakter i den virkelige verden
 • etablere en række service funktioner (fælles kørsel arbejde/fritid; jobtilbud til unge; køb/salg etc.)

Hovedmål b) opfyldes idet hovedmål a) vil gøre brugen af KT nærværende, lokal og nyttig, hvilket forventes at stimulere interessen for et øget kendskab til brug af KT. Specielt vil der blive etableret faciliteter til understøttelse af gensidig hjælp og erfaringsudveksling blandt brugere af Purhus.Net .

Tidsplan
Projektet påtænkes startet snarest muligt. Behovet er tilstede, og den kommende tvær-kommunale diskussion af ændringer i skolestrukturen kan udnyttes som katalysator. Projektet skal strække sig over en 3-årig periode, hvorefter ideen forventes at have vist sin berettigelse og aktiviteten derefter kan overdrages til f.eks. forening eller selvejende institution.

Indhold
Projektet vil indeholde følgende aktiviteter (nævnt i sandsynlig kronologisk orden):

 1. Etablering af Purhus.Net hos web-udbyder herunder registrering af navnet www.Purhus.Net.
 2. Erfaringsindsamling fra lignende projekter. Det vil naturligvis primært ske ved brug af internettet.
 3. Fastlæggelse af retningslinier for materiale på Purhus.Net. Væsentlige kriterier vil være funktionalitet frem for præsentation og at materialet kan tiltrække lokale brugere.
 4. Etablering af web-struktur inkl. etablering af diskussionsgruppe(r).
 5. Opbygning af konkrete sider med information og service funktioner.
 6. PR-arbejde over for borgere, organisationer og erhvervsliv.
 7. Hjælpe organisationer og virksomheder med at komme på og bruge Purhus.Net.
 8. Arrangere sponsorerede præsentations seminarer om brugen af Purhus.Net og internettet.
 9. Etablering af sponsorerede off-line muligheder for at prøve Purhus.Net. Det kunne f.eks. være en PC'er placeret i det lokale pengeinstitut eller dagligvarebutik.
 10. Etablering af formel bruger forening. Det vil først ske når Purhus.Net er veletableret og har tiltrukket en større skare af "almindelige" brugere, således at det bliver disse og ikke edb-nørderne, der kommer til at bestemme den fortsatte udvikling.
 11. Løbende vedligehold og udbygning (webmaster funktion) af Purhus.Net.

Budget

 

År 1

År 2

År 3

Web hotel

 

 

 

 

a

Domæne registrering

1.187 kr.

 

 

b

Hjemmeside hos CyberCity

1.200 kr.

1.200 kr.

1.200 kr

Hardware

 

 

 

 

c

Oprettelse af ISDN forbindelse

2.400 kr.

 

 

d

ISDN modem

1.200 kr.

 

 

e

Ekstra datalager

1.500 kr.

 

 

Software

 

 

 

 

f

Web editor (NetObject Fusion)

2.890 kr.

 

 

Telefon

 

 

 

 

g

Transmission - 300 timer/15 øre

2.700 kr

2.700 kr.

2.700 kr.

h

Fast afgift

600 kr.

600 kr.

600 kr.

Administration

 

 

 

i

 

1.500 kr.

1.500 kr.

1.500 kr.

Total

15.177 kr.

6.000 kr.

6.000 kr.

Bemærkninger til budgettet:

 1. Oprettelse og registrering af adressen www.Purhus.Net
 2. Materialet på Purhus.Net skal placeres på et såkaldt web-hotel, hvor der står computere permanent opkoblet til internettet. CyberCity er et fornuftigt valg m.h.t. pris og stabilitet.
 3. Placering af materiale hos CyberCity sker via modem og telefonlinie. En ISDN forbindelse er hurtigere end alm. telefoni, men endnu vigtigere betyder ISDN at husets øvrige telefoner kan bruges samtidig med data transmission. D.v.s. at Purhus.Net aktiviteter ikke kommer til at blokere for telefonering til/fra husstanden.
 4. Forhandles af Teledanmark
 5. Har en PC'er, der kan anvendes til projektet, men der er behov for ekstra lagerkapacitet, hvilket tillige giver mulighed for placering af sikkerhedskopier på forskellige harddiske.
 6. Hjemmesider laves lettest ved brug af en såkaldt web editor program. Jeg har gode erfaringer med brug af en prøve version af nævnte program. Programmet kan tillige fås i en såkaldt team-builder udgave – d.v.s. understøttelse af at en gruppe arbejder med samme hjemmeside.
 7. Forventet tidsforbrug til at transmittere hjemmesider til CyberCity. Løbende udvikling og hyppige ændringer vil give mange transmissioner.
 8. Forskellen mellem min nuværende kvartalsafgift (274 kr.) og kvartalsafgiften ved ISDN (424 kr.)
 9. Diverse udgifter forbunden med driften af Purhus.Net

Forventet betydning
Projektet forventes at få følgende betydning :

  üStimulering af interessen for brug af KT med deraf følgende kompetancemæssige løft. Specielt vil flere ældre – som følge af det lokale indhold - få øjnene op for mulighederne i KT.

  üEn genfødsel af tingstedet – flere borgere vil på tværs af alder, erhverv m.m. aktivt deltage i debatter vedrørende lokalområdet.

  üØget livskvalitet som følge af større indsigt og forståelse, flere kontakter og bedre ressource udnyttelse.

  üForeningslivet stimuleres og gøres mere synligt. Der skabes nye muligheder for sponsorering.

  üMindre lokale erhvervsvirksomheder får taget hul på brugen af KT.

  üGøde jorden for og støtte kommende kommunale initiativer på IT området.

 

Ansøger

Jens Peter Hansen
Asfergvej 13
8981 Spentrup

tlf. privat86 47 90 21   tlf. arbejde  89 99 12 51

 

Jeg har i en årrække arbejdet ved Danmarks JordbrugsForskning med informatik som arbejdsområde. Specielt hvorledes informatik kan anvendes i processen med at få videnskabelig viden ud i praktisk anvendelse. Har i den forbindelse løbende fulgt udviklingen af mulighederne inden for KT og har erhvervet ekspertise både som bruger og udvikler.

Yderligere oplysninger samt eksempler på hjemmesider jeg har ansvaret for kan findes på

 

Bilag B. – Mere end information og envejskommunikation

Kilde : Kommunernes Landsforenings Webguide, http://www.kl.dk/WEBGUIDE/vejledning/kapitel1.shtml

Internettet er blevet hverdag for mange danskere. Som en del af ens arbejde eller som noget man bruger på den ene eller anden måde privat. Markedsanalyser gennemført af Gallup og IDC ved udgangen af 1997 viser, at en tredjedel af danskerne har Internetadgang - enten fra hjem eller arbejdsplads. På halvandet år er antallet af danskere, der har prøvet at koble sig på Internettet, fordoblet.

At der er yderligere potentiale for en umiddelbar vækst i antallet af Internetbrugere ses af, at halvdelen af de danske hustande har pc. For børnefamilier er det endog to ud af tre, der har pc i hjemmet. Tal fra Danmarks Statistik viser en fordobling fra 1997 til 1998 af antallet af familier med Internet opkobling. Ved udgangen af 1998 forventes det på baggrund af Danmarks Statistiks undersøgelse, at cirka ½ mio. familier har en Internet opkobling.

Børnefamilierne udgør potentielt en af de vigtigste brugergrupper. Forældrene kender og bruger måske nettet fra deres arbejde. De har ofte travlt og behov for at spare tid også i privatlivet. Børnene kender Internettet fra skole og fritidsklubber, der i stigende grad tilbyder børn adgang til nettet, eller fra deres samvær med kammerater. Specielt de unge finder frem til spil og debatfora o.l. og lærer herigennem Internettets tilbud at kende.

Internettet er mere end en hjemmeside med lidt eller megen information. Internettet er et kommunikationsmedie, der modsat f.eks. tv og trykte medier er velegnet til tovejskommunikation eller interaktion mellem mange parter. Elektronisk post, konferencer og chat (skriftlig "snak" over nettet) er blandt mulighederne. Også videokonferencer vil i stigende grad være anvendelige over Internettet.

chart.dk