PurhusNet > Lokalområder > Ålum Beboerforening > Generalforsamling 2001

 

Generalforsamling i Beboerforening 2001

11 Ålumborgere var torsdag aften samlet til Beboerforeningens generalforsamling i Ålum Forsamlingshus.

Formanden gennemgik resultatet af årets aktiviteter, som havde været en blanding af  traditionelle sammenkomster, tidligere prøvede og nu genoptagne arrangementer samt enkelte nye tiltag.

Flere af årets aktiviteter havde været så velbesøgte, at der var kommet et mindre overskud ud af dem. Desuden havde både loppemarked,  gavesponsorers velvillige indstilling og øvrig støtte til foreningen bidraget positivt til årets økonomiske resultat. Det betyder, at kassereren i år kunne fremlægge et regnskab, der sluttede med et overskud på over 7.000 kr.

Den siddende bestyrelse er indstillet på at lade overskuddet komme Ålum Sogns beboere til gode og efterlyste ideer til arrangementer og aktiviteter, som kunne være med til at gøre Ålum og omegn endnu mere attraktiv for nuværende og kommende indbyggere.

De spontane ideer, som kom frem på mødet drejede sig bl.a. om initiativer til udnyttelse af  områdets fælles byjord. Renovering af den store legeplads i Ålum og opstilling af  bænke på udvalgte steder blev også nævnt den forbindelse.

Der var forud for mødet anmeldt et ønske fra en beboer om, at Beboerforeningen skulle arbejde for  oprettelse af et selvstændigt postnummerdistrikt for Ålumområdet. Begrundelsen for forslaget var, at mange afsendere ikke angiver tilstrækkelig tydelig lokaladresse på post til gader og veje, som der findes flere enslydende af  inden for postdistrikt 8900. Bestyrelsen noterede sig problemet, men gav samtidig udtryk for, at løsningen ikke ligger lige for og ikke kun vedrører vort område. Problemet kendes over hele landet og bør derfor løses af de myndigheder, der navngiver gader og veje. En af mødedeltagerne gjorde i den forbindelse opmærksom på, at ikke kun post men også gods og varer ofte bliver afleveret på forkert adresse på grund af navnelighed.

Et bestyrelsesmedlem var umiddelbart før mødet blevet orienteret om, at tømningstidspunktet  for den meget benyttede postkasse i Ålum vil blive fremrykket efter annoncering i de lokale aviser i næste uge.

Bestyrelsen blev opfordret til fortsat at arbejde for forbedring af trafikforholdene gennem Ålum – både overfor Århus Amt og Purhus Kommune. Hastighedsregulering er fortsat et varmt emne – ikke mindst efter at nabobyen i Viborg Amt er blevet trafikreguleret.

Et andet debatemner på mødet var den tilsyneladende manglende købelyst for de nyudstykkede grunde i Ålums vestlige udkant, ligesom det på mødet kom frem, at der på enkelte parceller i området til tider foretages ulovlig afbrænding af affald, som kan være stærkt generende for de omkringboende.

De to bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt. Det samme blev suppleanter og revisorer. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Pia Ehlers, Maxi Kiib, Lis Pedersen, Aase Thomassen og Egon Thomassen.

Suppleanter er Tony Castenstrøm og Marianne Bay, mens revisionsarbejdet varetages af Anton Christensen og Hans Nielsen.

Ålum Sogns Beboerforening
v/ Egon Thomassen
Lunden 1, Ålum
8900 Randers
86 46 61 14

 

Siden er sidst ændret 15 August, 2004