PurhusNet > Foreninger > Politiske > Konservative

 

 

 Det mener de konservative i Purhus Kommune

Et blomstrende erhvervsliv og et godt kulturliv er nogle af hovedingredienserne for, at et samfund kan fungere optimalt.

Derfor skal kommunen lægge vægt på følgende:

Vore børn er landets vigtigste råvarer
Fastholdelse af pasningsgarantien, udbygning af dagplejen, - børnehaverne, SFO og forsat udbygning af vore skoler, så de bliver optimale til de nye krav - bl.a. IT, styrkelse af fagene dansk, regning og fremmedsprog.   Lære at være ansvarlige – for egen opførsel og over for andre og andres ting. Ikke flere skolenedlæggelser.

Fritid og Kultur.
Støtte idræt & ungdomsarbejdet samt de frivillige ledere, der i det daglige udfører et stort stykke arbejde med vore unge. Støtte forsamlingshusene så et lokalt samlingspunkt kan bevares.

Ældre.
Det må være kommunens pligt, at der til stadighed er det fornødne antal ældreboliger.

At der bliver opført tilstrækkeligt med overgangsboliger og seniorbebyggelser. En god og beskyttende hjemmepleje og at ethvert tiltag rettet mod de ældre sker i samarbejde med ældrerådet.

Socialområdet.
Kommunens borgere skal trygt kunne henvende sig til de sociale myndigheder velvidende, at de får en korrekt og hurtig behandling af deres problemer.

Bistandsmodtagere aktiveres hurtigere og førtidspensionister tilbydes fleks - eller skånejob efter færdigheder og muligheder.

Ikke flere flygtninge end kommunen kan klare, de skal have rimelige forhold vedr. bolig og uddannelse. Ved en hurtig integration i lokalsamfundet, opnår vi, at få nogle gode og nyttige borgere i kommunen

Kommunen skal sætte tæring efter næring, derfor skal skatterne holdes i ro

Kommunen skal sælges bedre:
Større P.R. om Purhus kommunes tilbud – (gerne annoncering i landsdækkende medier) om kommunens attraktive beliggenhed, gode service, godt miljø og hurtig behandling af ansøgninger. 

 

chart.dk 

Siden er sidst ændret 07 October, 2001