PurhusNet > Foreninger > Politiske > Konservative

 

På denne side er samlet debatindlæg fra konservative medlemmer af Purhus Byråd og øvrige medlemmer fra Det Konservative Folkeparti i Purhus Kommune. Nogle indlæg kan være placeret på andre sider, såfremt de vedrører specifikke debatter - i så fald vil der blot være linket til disse (Oversigten er er påbegyndt 1.1. 2000)John Dybdal Madsen

Ældrepolitik:  Hvordan er konservativ syn på ældrepolitikken i fremtiden i Purhus?

Man får i disse år tudet ørerne fulde af, at der bliver så og så mange ældre i Danmark og at vi ikke har råd til alle disse personer, hvis ikke vi betaler mere til kassen på enten den ene eller den anden måde. 

    Er virkeligheden sådan? 

Jeg ved, det er rigtigt, at der bliver flere ældre, da gennemsnitslevealderen stiger. 

Mange ældre har imidlertid sparet sammen til alderdommen og i fremtiden bliver der endnu flere, der kan klare sig selv økonomisk. Mange har tegnet private pensioner, så de ældre vil måske ligefrem blive en gevinst for kommunen i fremtiden. 

Min mening om fremtiden for de ældre er, at der skal bygges flere ældreboliger i kommunen, så de ældre, der har besvær med at klare en stor villa eller et landbrug, får mulighed for at flytte til en mindre bolig.

Dette giver efter min mening flere fordele for kommunen, idet vi fastholder de ældre i kommunen og der bliver ledige boliger for nye yngre tilflyttere.

Selvfølgelig ved jeg, at der bliver nogle ældre, som bliver plejekrævende. Skylder vi imidlertid ikke dem, at vi tager os pænt af dem, når helbredet svigter?

De har i et langt og slidsomt liv betalt til vort velfærdssamfund.

Det synes jeg, og jeg vil gøre mit, for at der også i fremtiden skal være plads til  og gode forhold for vore ældre. 

Hvis man kigger på statistikken, så mangler der især ældreboliger i Bjerregrav og Spentrup.

I Bjerregrav er der netop blevet bygget 8 nye boliger og i Fårup vil der blive bygget 11 nye omkring nytår.

Det er derfor vigtigt, at der bliver bygget nye ældreboliger i Spentrup i nærmeste fremtid, ligesom der stadig mangler nogle i Bjerregrav. 

Jeg mener, at man skal bygge disse nye boliger i bekvem nærhed at ældrecentrene, så de ældre kan få hurtig hjælp herfra, når helbredet begynder at skrante og det vil give mulighed for at blive i eget hjem længst muligt.

Ligeledes vil det være en fordel nemt at kunne komme til de mange gode tilbud, der findes på centrene.

Selv om vi skal have flere ældreboliger, er det dog vigtigt, at der også er det nødvendige antal plejehjemspladser til de ældre, som er særlig plejekrævende. 

I den seneste tid har man i pressen kunnet læse, at man især i København ofte har aflyst hjemmehjælp hos de ældre.

Det synes jeg er meget uacceptabelt, og jeg håber ikke, at der på noget tidspunkt vil opstå en sådan situation i Purhus kommune.

chart.dk 

Siden er sidst ændret 07 October, 2001