PurhusNet > Institutioner > Certificering af legepladser

 

Certificering af legepladser
Legepladserne tilknyttet de kommunale institutioner har mange steder ikke ret meget at tilbyde børnene. Forklaringen følger her.

Beslutning
Tilbage i marts 2002 behandlede Børne- og Kulturudvalget punktet "Opsyn med børn i daginstitutioner". Som en del af denne sag besluttede et flertal i udvalget, at kommunale legepladser skal certificeres. Dvs. at de til punkt og prikke skal overholde foreskrifter beskrevet i DS/EN 1176 og DS/EN 1177 - læs mere om disse hos Dansk Standard. Af dagsordenteksten fremgår:

    For at sikre børnene bedst muligt – også i de situationer, hvor de leger på institutionernes legepladser uden konstant voksenopsyn, er det væsentligt at legepladserne er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Forvaltningen vil derfor anbefale, at der foretages certificering af legepladserne af Teknologisk Institut. Der er i vedlagte bilag gjort rede for, hvad en sådan certificering omfatter. Det er fra Teknologisk Institut oplyst, at prisen for at få et certifikat vil være ca. 5.000 kr. pr. legeplads. For løbende at opretholde certifikatet vil der være en årlig udgift på ca.1.000 kr. Udover dette beløb kommer naturligvis udgifter til nødvendige reparationer og vedligeholdelse.

    Forvaltningen vil endvidere anbefale, at der på samme måde foretages en gennemgang og certificering af legepladser i skoler og skolefritidsordninger. Forvaltningen vil i samarbejde med lederne i skoler og institutioner tage initiativ til at igangsætte processen, der kan afholdes inden for det afsatte budget på området. Læs hele dagsordenkunktet

Gennemgang af legepladser
Som konsekvens af beslutningen blev samtlige legepladser i efteråret 2002 gennemgået af en inspektør fra Teknologisk Institut. For hver legeplads blev der udfærdiget en rapport med oplistning af fundne forhold, der ikke levede op til DS/EN 1176 og DS/EN 1177. Ingen af legepladserne opfyldte - hverken som helhed eller betragtet på delområder - kravene. Herunder er vist uddrag fra en rapport - først viste er en såkaldt "1. priotets fejl" (#1 fejl).

Beskrivelse af problem#1:
Træ og klatretov udgør tilsammen et legeredskab, der
opfordrer til at kravle op i træet (se pil).
Den fri faldhøjde kommer dermed over 3 m.
(Den fri faldhøjde må ikke overstige 3 m på en legeplads, da intet faldunderlag kan dæmpe fald fra sådanne højder).

Krav i standard:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse af brugere i faldrum

Beskrivelse af problem:
Underlaget på billedet vurderes at være for hårdt.
Under legeredskaber med en fri faldhøjde på over 60 cm skal der være et støddæmpende faldunderlag. (Udstrækning af underlag: faldhøjde/3x2+0,5m, dog min. 1,5 m).

Krav i standard:
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.3 Stødområdets dimensioner

Du har mulighed for selv at se de enkelte  rapporter ved at klikke på nedenstående links:

Den umiddelbare reaktion på rapporterne, der blev behandlet på Børne- og Kulturudvalgets møde d. 2 december 2002, var at udbedre #1 fejl eller nok mere typisk simpelthen at fjerne legeredskaber eller genstande med #1 fejl.

Renovering af legepladser
Rundt på de enkelte institutioner arbejdes der nu med renovering af legepladser. Det er ikke tilstrækkeligt at tage vare på #1 fejl - alle de i rapporterne påpegede forhold skal bringes i overensstemmelse med DS/EN 1176 og DS/EN 1177, således at legepladserne kan få certifikatet.

Selv om certificiering udelukker tidligere praksis med, at velmenende forældre på aktivitetsdage konstruerede legeredskaber til legepladsen, har nogle fundet ud af, at der stadig er mulighed for at få sved på panden ved at erstatte sand med godkendt faldsand. Hvad angår nye legeredskaber skal sådanne indkøbes, hvilket slet ikke er billigt. 

 

 

Siden er sidst ændret 12 May, 2003