PurhusNet > Institutioner > Karakterer

 

Folkeskolekarakterer i Purhus kommune 2000 - 2004

Som følge af "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne" har Undervisningsministeriet nu opdateret oversigten over karakterer givet ved afsluttende prøver i 9. klasser. Herunder er vist tallene for årene 2000 - 2004 idet det skal bemærkes, at kvaliteten og kontrolcheck af indleverede oplysninger er blevet forbedret over årene.

Med relativ få elever vil opnåede karakterer naturligvis svinge fra år til år, men der synes at være et mønster hvor Bjerregrav ligger lidt højere end Fårup & Blicherskolen, hvor sidstnævnte synes at være inde i en gunstig opadgående udvikling.

Ved klik på de enkelte skolers navne hoppes til Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor karakterene for de enkelte fag kan ses.

Under tabellen er vist materiale lagt på PurhusNet i 2003. I dette materiale er omtalt de såkaldte socio-økonomiske faktorer, og der er lavet en sammenligning mod nogle nabokommuner.korrigeret for

Skole

2000

2001

2002

2003

2004

Gns.

Blicherskolen

7,45

7,82

7,95

7,71

8,31

7,85

Fårup Skole

8,16

7,99

7,94

7.83

7,92

7,97

Bjerregrav Skole

8,15

8,02

7,39

8.65

8,50

8,14


Materiale lagt på august 2003:

Folkeskolekarakterer - Purhus kommune og naboer

Mariager nr. 1, Nørhald nr. 8, Tjele nr. 11, Randers nr. 79 og Purhus .... nr. 216

Partiet Venstre har udnyttet ny "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne" til at lægge karaktergennemsnit for samtlige landets folkeskoler på internettet. Tallene vises dels som det faktisk opnåede gennemsnit, og dels korrigereret for følgende socio-økonomiske variable:

 1. urbaniseringsgrad
 2. andel almennyttige boliger i boligmassen
 3. andel ejerboliger i boligmassen
 4. arbejdsløsheden i kommunen
 5. andel med under 125.000 kr. i skattepligtig indkomst
 6. andel børn af enlige forsørgere
 7. andel uden erhvervsuddannelse
 8. andel med videregående uddannelse
 9. andel tosprogede elever

Den korrigerede kommuneliste, der lister kommunerne efter evne til at præstere bedre end forventet, altså renset for sociale uligheder mellem kommunerne, bygger på beregninger på grundlag af analyserne i professor Peter Nannestads "It's not the economy, Stupid".

De fag der indgår i gennemsnitsberegningen er følgende:

 • Dansk - også orden og retstavning - både årskarakter og prøvekarakter.
 • Engelsk, tysk, fransk, fysik/kemi, fri selvvalgt opgave og obligatorisk opgave - både årskarakter og prøvekarakter.
 • Regning og matematik - også orden. Dog indgår matematik mundtlig afgangsprøve ikke i 2002 kun i 2000 og 2001. Desuden indgår hjemkundskab, håndarbejde og sløjd heller ikke.

Tallene for de enkelte kommuner 2000 - 2002 er følgende

Nr.

Kommune

Faktisk gns.

I forhold til forventet
(hensyntagen til socio-økonomiske forhold)

1

Mariager

8.43

+ 0.34

8

Nørhald

8.29

+ 0.25

11

Tjele

8.30

+ 0.20

67

Hobro

8.13

+ 0.08

79

Randers

8.07

+ 0.07

216

Purhus

7.98

- 0.11

 

Siden er sidst ændret 27 October, 2004