PurhusNet > Institutioner > Bjerregrav Projektet

 

HVAD ER BJERREGRAV PROJEKTET?

Bjerregrav projektet er et samarbejde mellem skole, børnehave, dagpleje og sundhedspleje i Bjerregrav/Sønderbæk skoledistrikter. Det startede i august 1989 som et forsøg med støtte fra Socialministeriets udviklingsmidler, men blev i sommeren 1992 et kommunalt tilbud og drives nu med kommunale midler.

Bjerregrav projektet sigter på at få et tæt samarbejde mellem alle, der beskæftiger sig med og interesserer sig for børnene og deres familiers hverdag - bruge hinanden på tværs af faggrænser og give børn og voksne nogle gode oplevelser.  

HVAD SÆTTES IGANG MED BJERREGRAV PROJEKTET?

Se programmet for  2003

"KLUBBEN"

  Klubben er for alle 0-6 årige og deres voksne. Det kan være børnehavepædagoger, dagplejere, forældre, bedsteforældre eller andre, som passer børnene i dagtimerne.

  Vi synger, kigger i bøger, læser højt og leger. Desuden er der tilbud om mindst en teaterforestilling i hver sæson.
  Det koster ikke noget at deltage, og det er kun nødvendigt med tilmelding til teaterforestillinger.
  De store skoleelever sælger kage, saftevand og kaffe, og de penge, de tjener, bruger de til lejrskole og udflugter.

"FORÆLDRE ARRANGEMENTER"

  Som en del af projektet kan indgå arrangementer, som henvender
  sig til forældre, dagplejere og personalet i både børnehave og skole.
   Der har været afholdt forskellige foredrag, som omhandler børnefamiliens hverdag. Ideer og forslag modtages gerne.

LEGESTUEN "MYRETUEN"
Bjerregrav Hallens gamle cafeteria.
Hver torsdag hele året fra kl. 9.30 - 12.30 (vi følger skoleferierne

 • "Myretuen" er en forældrearrangeret legestue for alle.
  Alle er velkomne - der er både helt små babyer, gamle garvede (fra 1998 hvor vi startede) og så en blanding af børn og voksne derimellem.
  Kom og vær med, hvis du og dine børn/barn har lyst til at være sammen med andre på orlov, hjemmegående eller ung m/k i huset.
  Vi tager på små udflugter, tegner, læser, laver perler, lægger puslespil, leger ude og inde, snakker, synger /indimellem med Birgitte Kragh - musikpædagog) og hvad vi ellers har lyst til.
  Husk madpakken!
  Det koster 5,- kr. pr. gang pr. familie for saft/kaffe/te - kage skiftes vi til at tage med.
  Ring evt. for yderligere oplysninger til: Maxi Kiib: - tlf. 86 46 64 60

Ring evt. for yderligere information til:
Lena blak Nielsen - tlf. 86 45 41 86
Maxi Kiib - tlf. 86 46 64 60

Se programmet for foråret 2003

Buskørsel til Bjerregrav Projektet:
Ålum Forsamlingshus              kl. 9.10
Fussingø Naturinstitution        kl. 9.15
Læsten                               kl. 9.20
Sønderbæk                          kl. 9.25
På hjemturen benyttes skolebussen, som afgår fra Bjerregravhallen kl. 11.15

Venlig hilsen
Planlægningsgruppe
 

Skolebibliotekar Birthe Balsby

tlf. 86 45 42 83

Skoleinspektør Marianne Kirkelund

tlf. 86 45 42 83

Børnehavepædogog Suzanne Sørensen

tlf. 86 45 45 52

Børnehavepædagog Mie Severinsen

tlf. 86 45 43 91

Dagplejepædagog Vibeke Christensen

 tlf. 87 82 67 00

Repræsentont for dagplejerne Lene Cramer

tlf. 86 45 40 54

Forældrerepræsentant Maxi Kiib

tlf. 86 46 64 60

Med venlig hilsen

Planlægningsgruppen: