PurhusNet > Foreninger > Lokalarkiv

 

Du finder nu Purhus Lokalarkiv på www.purhuslokalarkiv.dk - siden her vedligeholdes ikke

 Minner fræ mi tiele båendom.

I årsskriftet fra 1998 bragte vi en beretning om Erhard Borch "Et tidsbillede", skrevet af hans barnebarn Marius Borch - Jensen. I mellemtiden har vi fra Erhard Borchs oldebarn, Marton Borch - Jensen, Løjstrup ved Langå, modtaget barndomserindringer skrevet på jydsk eller "Overfussisk" af hans farbror Marius Borch - Jensen.

I sit ledsagerbrev fortæller Marton Borch - Jensen bl.a.:

Johanne Borch Andersen fik som sagt (se 1998 - årsskriftet side 16) huset efter forældrene, hun havde vist boet en tid ved dem. Der var jo en lille toft til huset, hvor de kunne have en ko og ellers gik han og lod den græsse i vejgrøften, han var jo ombudsmand og vejmand. Efter de gamle var døde, byggede min bedstemor Erhardine et hus der på toften i 1911, det er det hus vi kan se i baggrunden på billedet. De var jo begge blevet enker tidligt, så nu boede de der ved siden af hinanden.


Huset i Over Fussing, som Sigvald Christensen Brøndum købte i 1939.

Johannes mand Just Andersen døde 1900, de boede på Asferg Mark. Erhardines mand Jens Christian Jensen døde 4-12-1901, de havde da en lille ejendom og høkerbutik i Gjandrup, vist nok på 9 tønder land, han var også tækkemand og opvarter ved gilder, samt træskomand.  


Fra venstre Inger, Andreas, Viggo og Erhard, forrest Erhardine og Marius.
Billedet er taget mellem 1901 og 1906

Jens Christian Jensen og Erhardine blev viet 18-8-1888, de fik seks børn. Jens Viggo, min far født 1-4-1888, Erhard født 14-1-1891, Inger født 9-12-1892, Andreas født 1-4-1895, Marius Anders født 22-6-1897, Johannes Frederik født 22-4-1900, han døde 11-8-1900. Andreas druknede på Fussing Sø under skøjteløb 1-1-1906 11 år gl. tjenestedreng i Bjerregrav. Han var vist oppe tre gange, men der var kun børn tilstede som intet kunne gøre, han havde ramt en iskant efter en andevåge faldt og gik gennem isen. Jens Viggo, som også tjente i Bjerregrav ved Anton Jensen Foged, løb også på søen, 17 år, kom snart tilstede. Han ville have været nede efter Andreas, men der var også kommet andre voksne til, og fire mænd holdt ham tilbage. Det var et hårdt slag for Erhardine, hun lå vistnok i sengen i tre dage derefter.

Hun havde forlængst solgt ejendommen i Gjandrup og boede i et lille rødt hus ved dammen i Overfussing, som en gård ejede og havde brugt som fåresti førhen. Det var meget fugtigt, men nu fik hun et lille nyt hus, som sønnen Erhard, der var i lære som tømrer i Vissing, og hans læremester byggede.

Min far tjente i Vrønning og senere på Als, i seks år tror jeg det blev til. Det var jo tysk dengang. Senere rejste han længere sydpå og arbejdede på et høvleværk i Lybæk en tid. Han kom nu hjem lige før krigen udbrød i 1914 og boede hos Erhardine og gik ud på dagleje rundt omkring, var også en tid på Fussingø som skovkusk, senere rejste han til Lolland og tyndede roer, men kom hjem til hende igen. Han blev gift med min mor, og de boede i huset sammen med Erhardine og passede hende det sidste år, hun levede.

De blev gift 19-5-1924, og i april 1927 overtog de jord og byggede den sommer et statshusmandsbrug her på Løjstrup, hvor jeg nu bor. De tre ældste af os syv børn blev født i Overfussing, resten på ejendommen.  

Af Marius Anders Borch - Jensen.

A æ fød` po den længst daw i oeret, den towåtywwen Juni (1897). Mi moue hå fåtold mæ, te hun gik uenfå hueset å fejet henå suelnigångstie, da hun blyv skidt tepas. Mi fåe wa e` hjemm. Han wa tawwen øwwe oen ( Nørreå ) å besøeg familien i Terp. Så motter mått ha boj te jen å goeren om å kyer te Tånnum ette madammen. Olteng gik osse som de skull, å a noe å kom te verden den daw, så a hå olti hat en long fødselsdaw i oll mi 75 oer. A wa nommer fem, så a håe trej stue brødre å jen søster. A fæk en bettebrowwer en trej oer ætte, men han døe, da han wa et pa måneder gammel, så a bløw we å væ den bette.

Mi tow stue brødder kam ue å tien næjsten fae a ka how. Jens Viggo ka a slet e` how hjemm fræ den tid. Han wa oet et hal oer eller én mæ. Om Erhard ka a how te han fæk "For mine små Venner" i hæfter i skuelen i Olum. A ka how jen sommerdaw vi låe ve den owwe vej nie i marken å han løst fræ "Kaptajn Grants Børn" få mæ å Andrejs. Måski Enger wa dæ osse, men de ka a no e` how. - Di stue drenge will nok drell Enger. Ve den nejje vej, den dæ gik nie ette oen te, låe dæ en stue kampstien, dæ hae et hwol helle en hulning ovenpo. Jen daw pessed drengen dæri å bilt Enger ind te de wa øl, så di fæk hinne te å drek ået.


Jens Viggo, Marius, Erhard, Inger og deres moder Erhardine Borch, 1917.

Jens Viggo tjent nie ve Laust Kristians ve søen ( Fussing Sø, Tånum enden ). De wa die han bløw sparket å et føl en daw han sku genn et hjem te goeren, så hans kiev bløw flækket fræ yww te mund, å di mått ha boj ætte dowtoren fræ Rajs te å kom ue å søj et sammel. Han håe aeret ino, da han æ 84 oer gammel. Motter skrywwe et stej, te de wa den 24. august 1901 han bløw sparket å følle

Vi håe en slawseng i stouen, den sow Enger ves i. Andrejs å mæ sow i en alkoveseng som skodderen ku trækkes få. A ka how vi lå å lieget å gemt wos unne dyeneren. Fatter wa høeker å tækkemand ve sien å te han passet stejjets ni tynner land. Få e` å sku be goermennen om å låen dje hejst te å plow å harre, vænnet han kyeren te å træk å drøw joeren mæ dem. Han sku jo nok osse gø arbejd po goeren, hwis han lånt dje hejst. Han fallt nie fræ et tag jen daw ( motter skrywwe te de wa den 28. Juni 1899 ) å brækket den jen arm. De wa nok den høwre å den bløw olle rejti gue, så han ku e` barbier sæ - . Så di siest pa oer han løwwet, hå han fuldskeg. Han døe å longbetennels den fjer december netten hunneråjen. A ka slet e` how hudden han so ue. De jennest belled vi håe å ham wa fræ hans soldatertie. De fæk motter fåstørret. De æ osse møj let a ka how om ham. Jow, jen gång vi wa nie å bae i Bettesø, tow han wos bette knejt i bienen å swenget wos ronnt i wannet. Å jen gång ue i lowwen lieget han mæ wos å bannt wos mæ halmbuenen. Da han låe å sku dø, gik Enger å mæ å skrej po iesen po en grøwt uenfå hueset. Så bløw vi kallt ind te fatters seng fåe sej fuwal. Te mæ såe han: "Mi bette dreng!". Han ku så godt lie salmen "Her vil ties, her vil bies", så den bae han om å fo songen fae han døe. De hå motter fåtoll mæ sien.

De kneev få mi moue å fo ejendommen passet. Så fæk hun en tid en bestyrer fræ Fyen. Vi tøt han snakket så sær i såen en søngen tuen. Han vill ves godt hå won gywt mæ motter så han ku fo ejendommen, men hun vill e` ha ham. Han brøtt sæ helle e` møj om wos bøen. Jen daw a gik å fløjtet ue ve nøeset, råft han te mæ: "Din Fløjteper, du fløjter alle vegne!" Han bløw e` we wos ret læng. De wa ves å i den tie han wa ve wos te motter jen daw wa i Rajs. A gik så jenne dæhjemm. Den døwstomm snedker wa ve å law nø in i hueset, men ham ku a jo e` snak mæ. Så gik a te sidst uenfå hueset å råft: "Motter, Motter !". "Vi mått jo ha goermennen te å senn en kåel om syndawwen å plow å harre få wos. Bedstefar fræ Owwe Fussing kam ves øwwe te wos å sowwet kuenet.

Så i 1903 ( må et ves hå won ) mått motter sell stejjet. Dæ bløw trej hunner kroner teøwwes, da oll geld wa betåelt, å dem håe motter så i spårkassen i Rajs å træk å, næe hun trængt. Vi fløttet så te Owwe Fussing å kam te å bow i et bette fogti røe hues ve ennen å dammen. Hueset tehørt Jens Terpensen i Swinning, å vi ga førre kroner om oeret i hueslejj. Po dammen håe vi en gue liegplads, især om vinteren næe dæ wa ies poen. Så skrej vi po skøjter helle osse po en iesslej, dæ wa lawwet å et bette firkantet brett mæ tow gammel skøjter sømmet nejjenunner. Mæ tow pigkæpper, hjemmlawwet lissom slejjen, ku vi skye en hiel gue fart sedden po slejjen å mæ træskowwen po iesen foran wos. A skrej osse po skøjter, men de kneev mæ å fo no støwler å skrue dem po. Føst håe a et par gammel long støwler mæ hwoller i toen. Så en daw motter wa i Rajs, køwt hun et pa brugt damestøwler dæ ku pass mæ. Den glee wåret no e` ret længg, få den føest gång a skruet skøjteren fast gik hæelen å. Den wa kuns liemet fast! - Ve den tie wa Jens Viggo å Erhardt å Andrejs ollsammen ue å tien, så dæ wa kun Enger å mæ hjemm. Andrejs må væ kommen ue å tien, da vi fløttet te Owwe Fussing. Han tjent ve Poul Smej ( Sørensen ) po den goer lett uenfå Gjajrop, hue motter tjent fae hun bløw gywt. Han wa kun oet oer, da han kam ue å tien.

Den sommer a fyllt oet oer, wa a i sommerferien øwwe ve en husmand i Gjajrop, di kallt German Smejjen i bakkeren ve Bettesø. A sku fløtt hans kyer å foer å hejst å rie hejsten, tow bette russere, hjem å wann dem. A plukket osse en masse kessbær i hawwen. Så wa dæ jen teng a e` wa så glåe ve - a sku fang frøer nie i engen. Dem satt han po kroeg, som han smed lont ue i søen om awtenen. Di wa bonnen te elleren inn ve land. Han fanget manne stue oel, å somtie gik a te Gjajrop å Venning mæ dem. Jen daw traf a Andrejs på såen en tuer. Hejsen so vi e` nø te hweranner. - Erhardt tjent ve Kræn Jensen i Owwe Fussing. Die håe osse mark nie te søen, å næe de wa stell vejr, ku vi råev te hinåen twærs øwwe søen. Om syndawwen ku a somtie renn hjem nowwen timer om ættemædden. Å hwo a løev hjemad! Men næe a sku åstej ijen trowwe a nok, te a græed lett. Folken wa hejsen flenk nok å a wa glåe nok om dawwen. Men om awtenen næe a sku sow jenne inn i stuestowwen, græe a mæ i søwn, fåde a længtes hjem. De væest wa te a engen pot håe. Uddedaren wa loeset å vinneren ku e` lukkes op. Så mått a somm tier pess bagve en drawkiest derinn. A sku jo hå så te kuenen, om a ku fo en pot, men de ku a e` fo mæ sjel te.


Jens Viggo, Marius og Erhard 1914.

Te november de oer kam Andrejs te å tien i Bjerregrav. Så ku han da kom hjem engong imell å vi ku si hinåen. Jens Viggo tjent osse i Bjerregrav. Vinteren kam tiele de oer. Nøjoersdaw (1906) wa Jens Viggo å Andrejs nie po søen å løev po skøjter. De wa henn ve Tånnumennen. Erhardt å mæ wa osse nie på søen nejjen få Owwe Fussing. Vi gik hjem i mørkningen, da Erhardt sku hjem å røjt. Da a gik hjem fræ ham, soe a Jens Viggo go foran mæ. A kallt po ham, men han bløw ve å go. Da wa Andrejs dronet, å de sku han hjem å fåtell motter. Jens Viggo hae løwwen po skøjter longs mæ Gjajropsien, Andrejs bløw ve ennen å søen. Da han kam ue po en woeg mæ tynn ies po, fallt han ve den nåen kant å gik igemmel å kam ind unner iesen. Dæ wa godt nok nowwen minner dreng i næerhien, men di sanset e` å gør nø. Di ku wal hejje e`. Da Jens Viggo kam tebaeg å høt, hwa dæ wa skie, vill han spreng ue i woegen ette Andrejs, men de wa jo nok få sille, da dæ wa gonn næ tie. Dæ wa osse kommen nowwen menn te, å di holt ham tebaeg.

Motter bløw syw å sorre øwwe Andrejs å låe i sengen nowwen dawwe. Hun wa jo e` rask i forvejjen, håe mawwsoer. Di fæk Andrejs fesket op dawwen ette mæ brandhager. Han kam hjem å låe i wo stuestoww te han bløw begrawwet. De wa e` te å fåsto te han wa dø, få han låe mæ røe kinner å so så rask ue. Han bløw begrawwet i Olum ve sien å fatter. Ve begrawwelsen sang vi : "Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som har fred, dog ingen kender dagen, før solen går ned". A drømt tit om Andrejs, å næe a woned, ku a næjsten e`fåsto, te han wa død .

De oer a fyllt ølle oer, kam a ue å tien te april. De wa ve Wolle Østerballe, å dæ wa a i fier somre fræ april te november, å så et hiel oer bagette a wa bløwwen komfemieret. - De hjalp godt på met helbred, få hjemm hå a hat bliegsot å tit bygkuen po øwnen. Vi fæk nok e` testrækkele gue kost. Mjelk ku vi engen stejjer kyev. Sku vi ha nø, mått vi tegg om et i goeren, å de wa jo e` så rårt. Motter gik po arbejd i rowweren å i høst, å hjalp mæ å slagt foer å ges, især ve Jens Krestensens. Vi fæk slagtmad fræ nowwen å goeren, hue di kint motter fræ hinne ong daww. Å så søjjed motter tøjskow å høsthatte, men de tjent hun no e` møj ve. Jit oer, mens a tjent som dreng ve Wolles, wa hun husbestyrerinn po en goer i Bjerregrav, hue mannen wa ongkåel. Enger wa osse mjest ue å tien om sommeren fræ hun wa tøll oer. Så kam tien, da Erhardt wa udlært tømrerswend, å han å farbror Kresten bøgget et nøj hues te hin po de hal` å Bedstefars towt. Bedstefar døe i 1906 å Bedstemor i 1909, å så bløw towten dielt imell motter å moster Johanne, såen te Johanne beholdt de gammel hues å hawwen, å motter fæk de owwest å towten. Så begyndt hun wal osse å fo let ollersrent, å let hjelp fræ di stue å wos, så hun fæk et nowwelejens sorgfrit, hwad de økonomisk angik, i hinne gammel daw. Men de æ en nåen histori. De hie sku jo kuns hå won om mi tiele båendom, å den æ a færdi med.

Hop til toppen

Foregående: Purhus Kro

 

 

Siden er sidst ændret 14 June, 2008