PurhusNet > Debatter > Hjemflytning af specialklasse

 

Hjemflytning af tre specialklasseelever fra Kridthuset

Purhus byråd besluttede på byrådsmødet d. 27. april at oprette egen specialklasse i Fårup (se dagsorden) , idet planen er, at denne specialklasse skal omfatte seks elever. Som konsekvens hjemtages tre elever, der hidtil har haft deres skolegang i heldagsskolen Kridthuset i Assens (Mariager kommune).

Beslutningen, der i byrådet blev fremlagt af Marianne Høj Madsen (V), fdm. for Børne- og Kulturudvalget og varmt anbefalet af Steen Bundgaard (S), har affødt stærk kritik fra berørte forældre samt fra Amtsavisen's lederskribent, der under overskriften "En skrivebordsløsning" 3. maj bl.a. skriver:

  ... Alligevel har byrådet valgt at se helt bort fra, at det er menneskeskæbner, det har at gøre med. Drengene fra Kridthuset er reduceret til journalnumre, som man blot flytter rundt med.

og klandrer udvalgsformanden for bemærkningen "Man kan jo ikke forberede de tre mødre, før beslutningen er truffet" :

  Bemærkningen er lige flot nok, for vel kan man så!.
  Naturligvis kan man inddrage både børnene og deres mødre i processen, hvis man vil. Man skal så blot være indstillet på, at den efterfølgende beslutning kan blive en anden, end man havde regnet med på forhånd.
  Det eneste, det kræver, er, at den politiske vilje er til stede. Det var den ikke, og derfor blev det en skrivebordsløsning.


I Amtsavisen d. 29 april blev sagen beskrevet i artiklerne:


Berørte forældre skriver følgende indlæg:

  Giv pladserne til andre børn på venteliste

  Af Majbritt Sørensen, Blichervej 23, Spentrup,
  Connie Jensen, Viborgvej 371, Randers,
  og Birgit Nylander, Mads Dossvej 4, Spentrup

  Spørgsmål til Marianne Høj Madsen og Steen Bundgaard vedrørende byrådets beslutning om oprettelse af specialklasse på Fårup Skole (jf. artikel i Randers Amtsavis torsdag 29. april /red.)

  Som mor til en af de tre drenge, der skal flyttes fra Kridthuset, vil jeg gerne vide, med hvilken ret og kompetencer, I vil tillade jer at lave så stort et indgreb i vore børns liv?

  Min søn er endelig, efter flytninger, mange dårlige erfaringer og nederlag i forhold til skolen, faldet til ro på Kridthuset. Først nu er han i stand til at få udbytte af undervisningen, og det stadig væk kun på gode dage. I udtaler, at en af grundene er, at I får mere for pengene, og at I ikke vil ramme nogen personligt. Det er jo lige præcis det, I gør. I rammer tre meget sårbare børn, som formentlig ikke tåler at blive flyttet.

  Når I mener, at det er nok med nogle samtaler med en psykolog for at lette overgangen, tager I ganske alvorligt fejl. Meget af den viden, de voksne på Kridthuset har om det enkelte barn, og den gensidige tillid mellem børn og voksne, som jo er bærende for en positiv udvikling, vil gå tabt.

  Disse børn har brug for en meget blødere overgang, der strækker sig over meget længere tid end den, I giver dem. Meget af den viden, de voksne på Kridthuset har om det enkelte barn og den gensidige tillid mellem børn og voksne, som jo er bærende for en positiv udvikling, vil gå helt tabt. Ting som det tager år at opbygge.

  Når I bruger transporttiden som et argument, holder det heller ikke. Børnenes transporttid, som den er i dag, er for børnene en god og rutinepræget start på dagen: den samme chauffør, den samme plads i bilen og den samme vej - hver dag. Det er godt og trygt og smitter af resten af dagen. Den ide I har, om at min søn skal have glæde af at komme tæt på skole og netværk er også en forkert opfattelse. Det er lige præcis det, der er et af hans største problemer: Han kan ikke fungere i store sammenhænge.

  Så nævner I også noget med en positiv indstilling. Så skal børnene nok blive glade. Nu handler det her ikke så meget om, at de skal blive glade, men mere om at lære nogle gode adfærdsmønstre og så gode faglige kundskaber som muligt. Man skal i hvert fald ikke stille i forvejen meget sårbare børn endnu ringere. Og hvis jeg kunne gøre min søn rask med en positiv indstilling, så han kunne gå i en almindelig skole, var der intet, jeg hellere ville.

  Jeg blev også noget rystet over Marianne Høj Madsens udtalelse til os forældre på mødet 28. april, der lød sådan:

  "I skal jo ikke tro, at vi kan pakke jeres børn ind i vat resten af livet."

  Det får mig til at stille et meget stort spørgsmål ved, om I overhovedet har forstået bare en lille smule af omfanget af drengens problemer.

  Derudover vil jeg meget gerne vide, hvad det er hr.. Steen Bundgaard synes, der er så godt ved forslaget.

  Hvorfor giver I ikke de tre pladser til nogle af de mange børn på venteliste?

  Jeg synes stadigvæk, at Purhus Kommune er utroværdig, når jeg så sent som i juli måned sidste år udtrykkeligt blev lovet, at min søn kunne fortsætte i Kridthuset. Det samme er de andre forældre blevet lovet.

  Indlæg bragt i Purhus-Tjele Ugeavis 13. maj 2004


Ovenstående indlæg blev d. 22. maj 2004 fulgt op af:

  Arrogante politikere

  Af Connie Jensen, Viborgvej 371, Randers
  Birgit Nylander Mads Dossvej, Spentrup
  og Majbritt Sørensen, Blichervej 23, Spentrup

  KRIDTHUSET: Det er dogen utrolig arrogance og ligegyldighed, I - Marianne Høj Madsen og Sten Bundgård - udviser, når I ikke finder det ulejligheden værd at svare på nogle helt konkrete spørgsmål, vi har stillet til jer i Randers Amtsavis 8. maj.

  I må da være klar over, at jeres beslutning om at flytte vore børn fra Kridthuset har slået benene væk under os og vore familier og skabt en stor usikkerhed om vore børns fremtid.

  Vi håber da, at I har brugt tiden til at undersøge sagen nærmere, så I er klar over, at beslutningen er forkert.

  I kan ikke på to måneder nå at opbygge et sted, der kan fungere lige så godt, som Kridthuset gør for vores børn.


.. og blev d. 5. juni 2004 suppleret med:

  Til borgmesteren i Purhus Kommune

  Af Connie Jensen, Viborgvej 371, Randers
  Birgit Nylander Mads Dossvej, Spentrup
  og Majbritt Sørensen, Blichervej 23, Spentrup

  KRIDTHUSET: Det klinger hult, når borgmesteren ofte udtaler, at "det skal være rart at være borger i Purhus Kommune". Hvornår betragtes man som borger? Skal man have en bestemt alder? Skal man være i stand til at betale skat? Skal man være velfungerende og selvhjulpen?

  For os lyder det som en tom frase uden dybere mening, når man alligevel højt og flot trumfer sine beslutninger igennem på trods af borgernes protester og gode argumenter.

  Eksempelvis: Lukning af Sønderbæk Skole. Det berørte ikke kun de 70 familier fra Sønderbæk. Nu sidder mange elever i de andre skoler i overfyldte klasselokaler. Er der overhovedet nogen besparelse i det? Senere lukning af 10. klasse i Purhus Kommune. Og selvfølgelig så hurtigt, at folk ikke kunne nå at protestere. Det viser sig oven i købet, at rigtig mange Purhus-børn alligevel vælger at tage 10. klasse i Randers. Så der er sikkert heller ingen besparelse, men livet er blevet meget vanskeligere for dem.

  Nu vil I så spare penge på de aller svageste skoleelever ved at trække børn hjem fra Kridthuset. Det er muligt, at I kan spare penge på transport, men har I regnet på, hvad tabte menneskeskæbner koster? Hvor fattige er vi egentlig i Purhus Kommune? Har vi overhovedet råd til at have børn? Eller er vi bare menneskelig/moralsk fattige?

  Vi ved godt, at I er valgt til at tage beslutninger på borgernes vegne. I er helt sikkert også valgt i tillid til, at I vil gøre det bedst muligt for den enkelte borger, og at I vil være jeres ansvar bevidst.

  Når I bare trumfer den ene beslutning efter den anden igennem om besparelser på børneområdet uden at lytte hverken til de involverede eller "eksperter" på området, så minder det lidt om magtmisbrug, og så er det bestemt ikke rart at være barn i Purhus Kommune.

  Det er fint nok, at vi har nogle embedsmænd, der er dygtige til økonomi og kvantitet, men vi forventer af vores politikere, at de er garanter for kvalitet og medmenneskelighed. (I hvert fald de af jer, der kalder sig selv for socialdemokrater)

  Denne her beslutning er da fuldstændig blottet for begge dele. Den er både uansvarlig og uanstændig.


.. og nok et indlæg d. 7. juni 2004:

  Lad vores børn være hvor de er

  Af Connie Jensen, Viborgvej 371, Randers
  Birgit Nylander Mads Dossvej, Spentrup
  og Majbritt Sørensen, Blichervej 23, Spentrup

  KRIDTHUSET: Det er da en rigtig god ide, vores politikere har fået om at lave specialklasse i lokalområdet. Det kan vi da kun støtte. Men mon ikke I lige skal stoppe op, trække vejret og tænke jer om en ekstra gang?

  Man kan ikke lave sådan nogle "hu-hej" skrivebordsbeslutninger og flytte rundt på anderledes fungerende børn efter behag eller økonomi, eller hvad det nu er, I gør. Lav jeres specialklasse, men gør det ordentligt.

  Når I påstår, at det, I vil lave, er lige så godt som Kridthuset, så udtaler I jer om noget, I ikke kan vide. Det kan ikke lade sig gøre på så kort tid. Kridthuset har eksisteret i mange år og har derfor stor erfaring med lige netop disse børn. De har også en bedre normering end det, I tilbyder. Kridthuset er kendt for en høj faglighed og en super god socialpædagogisk indsats. Ud af de 28 elever, der har været på Kridthuset, er de 26 i dag i job, uddannelse eller tilbage i folkeskolen. En af grundene til, at det går på godt med deres elever er, at man laver langsigtede handleplaner. Handleplaner, der strækker sig over år. Det er de handleplaner, Purhus Kommune nu vil skrotte, fordi man mener at kunne gøre det lige så godt selv. Det er noget af en påstand, da der endnu ikke er ansat hverken lærere eller pædagoger. Og det er stadigvæk vores børn, der skal eksperimenteres med.

  Vores forslag er, at I starter specialklasse med børn, der ikke allerede er placeret, så I ikke skal bryde i gode handleplaner. Og så lad vores børn være i fred, der hvor de er.


Dagsorden pkt. 27. Oprettelse af specialklasse ved Fårup skole
Purhus Kommune har i det kommende skoleår 6 børn, som skolemæssigt vil kræve en specialklasseforanstaltning som kommunen ikke selv råder over. I vedlagte notater er redegjort for mulighederne for at Purhus Kommune selv etablerer et tilbud til disse skoleelever. Alternativet til selv at etablere et tilbud er at købe dette uden for kommunen, hvilket for 6 elever vil betyde en merpris på driftssiden på kr. 740.000. Imidlertid er der nogle etableringsomkostninger ved projektet. Størrelsesordenen på disse vil foreligge til udvalgsmødet.

Social og Kultur 23. marts 2004: Det indstilles, at ovenstående specialklasse etableres ved Fårup skole, med de økonomiske og faglige rammer som er beskrevet i notaterne.

Børne- og Kulturudvalget 29. marts 2004: Indstilles godkendt.

Social og Kultur 14. april 2004: Driftsudgifterne og besparelsen vedrørende oprettelse af egen specialklasse, skal ses som et alternativ til køb af pladser i andre kommuner eller ved Amtet og vil fremgå af de samlede udgifterne i forbindelse med skoleårets planlægning 2004/05.

Idet driftsudgifterne og besparelsen vil fremgå af denne planlægning, søges der kun om anlægsbudget på kr. 950.000 og at anlægget frigives. Anlægssummen finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 19. april 2004: Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen.

Byrådet 27. april 2004: Godkendt.

 

Siden er sidst ændret 08 June, 2004