PurhusNet > Debatter > Storskrald

 

Baggrund: I nov. 2002 besluttede et flertal i Purhus byråd at erstatte den nuværende storskraldsordning med en nærgenbrugsplads - se nedenfor. Byrådets beslutning indebærer bl.a., at nærgenbrugspladsen skal placeres i Kousted området. Teknisk Udvalg har arbejdet videre med sagen, og har peget på Vindingholmvej 18 som en passende placering.

Dette forslag faldt ikke i god jord hos områdets beboere, der var i stand til at fremføre en række relevante indvendinger. Derfor besluttede Byrådet sig d. 5. oktober for en placering lidt vest for Asferg.

Nærgenbrugsplads ved Asferg

Efter små to års søgen er det nu lykkedes for Teknisk Udvalg at finde et passende område til en ny nærgenbrugsstation i Purhus kommune.

Valget er faldet på en placering ved Hulvejen umiddelbar vest for benzinanlægget ved Vestergade og bekvemt tæt på motorvejen, hvilket er godt for kommunens borgere fra Ø. Bjerregrav og Ålum området, der får et godt stykke vej til den nye nærgenbrugsstation.

Pladsen vil beslaglægge ca. 1.3 ha, og gemmes væk bag et 5 m bredt beplantningsbælte. Der vil ikke blive oplagret affald på pladsen.

Anlægget er nærmere beskrevet i "Lokalplan 584 - Nærgenbrugsplads ved Hulvejen, Asferg", der sendes i offentlig høring frem til 8. december 2004.

Placering af nærgenbrugsplads


Nej til Vindingholmvej på grund af trafik og larm
Jeanne Poulsen
Vindingholmvej 14, Kousted

Som man kunne læse i Amts Avisen d. 26/8 er beboerne i Kousted imod at I/S Fællesforbrænding vil placere en nærgenbrugsplads ved Vindingholmvej 18. Specielt er vi imod beliggenheden pga. de trafikale gener, det vil give både i selve Kousted og på de små veje, der fører til pladsen. Vi mener slet ikke, at de små veje, der fører til nærgenbrugspladsen, kan bære den øgede trafik og da slet ikke Vindingholmvej, der pga. dårlige oversigtsforhold og vejens bredde er uegnet til al den ekstra kørsel.

Når man læser indlægget i avisen, kunne det godt lyde som om, at direktøren for      Fællesforbrændingen Knud Jacobsen tror, at os, der er imod genbrugspladsens beliggenhed, er af den tro, at det er en losseplads, der er tale om. – Men det er ikke tilfældet!

Alle 61 personer, der har skrevet under på, at placeringen er dårlig er fuldstændig klar over, at der "kun" er tale om en nærgenbrugsplads. Men det løser nu ikke vores problemer med bl.a.      beliggenheden.

Den 13/8 var beboerne på Vindingholmvej inviteret til informationsmøde hos I/S Fællesforbrænding i Hobro, hvor vi fik lidt mere at vide om, hvad man forventer af nærgenbrugspladsen.

Den skal holde åbent 6 dage om ugen, altså 300 dage pr. år. Man forventer, at der kommer 18.000 personbiler (de fleste med trailer) pr. år. Dvs. 60 biler pr. dag. Der vil vel ikke være tvivl om, at de 60 biler pr. dag er et gennemsnit, og at de vil koncentrere sig til fredag og lørdag.

Man forventer, at der bliver 2538 tons affald fordelt på 673 læs, der skal køres væk på lastbiler, hvilket svarer til ca. 2 lastbiler pr. dag. Haveaffaldet skal ikke køres væk. Det skal blive på pladsen, og 1-2 gange ugentlig skal en traktor/rendegraver skubbe affaldet sammen, og 6-7 gange om året skal en flishugger knuse grene osv. Dette skal fortrinsvis foregå udenfor pladsens åbningstid.

Dvs. at udover de trafikale problemer, som efter alle 61 underskrivende personers mening bliver meget store, bliver der også problemer med støj (specielt for os der bliver nærmeste naboer til pladsen) både udenfor pladsens åbningstid men bestemt også i åbningstiden.

– Hvordan lyder det ikke, når ca. 60 biler standser/starter på pladsen, når der kastes murbrokker, vaskemaskiner og andre store, tunge ting ned i containerne.

Selv om der ikke er tale om en losseplads!, så løser det hverken problemerne med trafikken eller problemerne med støjen.


Storskraldsordning eller nærgenbrugsplads?

Ved en nærgenbrugsplads forstås et anlæg, hvor borgerne selv kommer og aflevererer deres storskrald. Hvorvidt Purhus kommune skal satse på en sådan model frem for den nuværende storskraldsordning (afhentning 10 gange/år). Sagen blev behandlet af byrådet tirsdag. 12. november 2002, hvor et flertal på 12 stemte for en nærgenbrugsplads. Imod var John Frigaard Nielsen (V), Tage Bødker (V) og Jens Peter Hansen (V). Beslutningen betyder bl.a. at:

  • Efter etablering af en nærgenbrugsplads reduceres de hidtidige 10 årlige afhentninger af storskrald til 3 årlige afhentninger.
  • Der er behov for ca. 11 - 12.000 m² til genbrugspladsen - foreslås placeret i Kousted området.
  • Anlægs- og driftsomkostninger til nærgenbrugspladser afholdes af I/S Fælles Forbrænding over storskraldsgebyret.
  • Der vil dog være en såkaldt ringeordning, som betyder, at storskrald kan afhentes på andre tidspunkter efter aftale med I/S Fælles Forbrænding.

Hvad mener du? Det kan du give udtryk for i nedenstående afstemning (etableret 10. nov) eller skriv evt. et indlæg i DiskussionsForum'et.

 

Byrådet vedtog d. 16. maj 2000 en Affaldsplan gældende frem til 2012. Debatten omkring planens vedtagelse kan ses her ligesom der er link til selve planen. Øvrige information om affaldshåndteringen i Purhus kommune fremgår af hjemmesiden Affaldsinfo.

 

 

Siden er sidst ændret 07 October, 2004