PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Fra BKU > BKU meninger

Der har kun været få udmeldinger fra medlemmerne af Børne- og Kulturudvalget (BKU). Nedenfor er to artikler skrevet af BKU medlemmer:

Se også udmelding fra Purhus listen om skolestrukturen.


Artikel i Aktuelt i Purhus, nov. 98:

Fokus på skolestrukturen
Af Lisbeth Jakobsen, medlem af børne- og kulturudvalget

Øget pres på folkeskolen. Andet end økonomien vægter. Der lyttes til forældre og borgere.
Der stilles store krav til vore børns skolegang. Fra forældreside, fra politikerside, fra lovgivningens side og fra samfundets side. Alle forventer vi et skoleforløb, som giver eleverne et stort udbytte. Såvel på det faglige som på det menneskelige niveau. Og heldigvis er mange mennesker engagerede i og har en holdning til, hvordan vi skal opfylde målene, honorere kravene og indfri forventningerne.

Niveauet skal fastholdes
Det niveau og den kvalitet, der er i skolevæsenet i Purhus kommune, skal bestemt fastholdes. Det er blot ikke nok. Vi ønsker at skabe mulighed for fortsat pædagogisk og faglig udvikling. Dette ønske sammenholdt med et stigende børnetal betyder, at skolevæsenet i de kommende år får brug for mange flere ressourcer.

Inden vi med bind for øjnene tilfører de nødvendige flere skattekroner, mener byrådet, at det er ansvarligt at undersøge og sætte spørgsmålstegn ved, om skolevæsenet skal fortsætte uændret, eller om der skal foretages ændringer. Derfor er vi øjeblikket i gang med en skolestrukturdebat. Netop for at få afklaret, hvor mange flere midler det er nødvendigt at tilføre. Og ikke for at spare på skolerne for at åbne mulighed for at finansiere andre områder.

Et følsomt område
Skolestruktur er forståeligt et følsomt tema og et sårbart område at tage hul på. Eventuelle ændringer vil berøre mange menneskers hverdag. Det betyder ikke, at vi skal undlade at tage en åben diskussion. Tværtimod. Vi politikere, som selvfølgelig har ansvaret for den endelige beslutning, har brug for så bredt et grundlag som muligt at tage stilling ud fra. Et grundlag med så mange forskellige og alsidige argumenter og synspunkter som muligt. Fordi det også handler om meget andet end økonomi.

Derfor orienterede vi så tidligt i forløbet om, at skolen er på dagsordenen. For at give borgerne mulighed for på et tidligt tidspunkt at komme på banen med argumenter, som de finder væsentlige at få inddraget i beslutningsgrundlaget.

Beslutningen skal være langtidsholdbar
I skrivende stund er vi midt i debatten, og ingen kender på nuværende tidspunkt det endelige udfald. Men alle parter forholder sig til situationen og giver plads til, at alle tænkelige muligheder vendes. Det har stor betydning, da ingen, hverken børn, forældre, lærere eller politikere, kan holde til en tilbagevendende strukturdebat. Vi må sikre, at den beslutning som træffes, vil være holdbar i mange år.


Artikel bragt i V-Nyt i Purhus, oktober 1998

Skolestruktur i Purhus kommune
-
et ømtåleligt emne

Jette Iversen, Fussingø

Ved budgetkonferencen i august besluttede vi i byrådet at se nærmere på den fremtidige skolestruktur i Purhus kommune. Der stilles stadig (heldigvis) flere krav til undervisningen samtidig med at der vil komme flere børn i skolerne de næste ar.

Begge dele kræver flere penge. Derfor jeg synes det er udmærket, at vi giver os tid til at undersøge, om de økonomiske ressourcer, der p.t. bruges på skoleområdet, udnyttes bedst muligt.

De spørgsmål, der bl.a. har meldt sig hos mig er :

  • I 7 kl. får børnene  nye fag som forsætter i overbygningen - burde 7. kl. så ikke høre til i overbygningen ?
  • Kunne 10.klasses's elever ikke få mere ud af at være samlet på een skole?
  • Ville en fordeling af eleverne på Sønderbæk skole til een eller to skoler ikke give en bedre klassekvotient for de berørte klasser?

Jeg kunne f.eks. tænke mig mere EDB, nyt undervisningsmateriale, udbygning af servicecentre, kursus for lærerne er altid påkrævet, så alt i alt er der nok at bruge penge på.

Flere ting undersøges nu bl.a. fordeling af elever, bygningsfaciliteter, skolebuskørsel. Nar dette arbejde er tilendebragt kan der træffes en beslutning.

Når jeg skal træffe en beslutning vil jeg ligge vægt på, at Purhus kommune som helhed får skoler med et højt faglig niveau således at de unge forlader folkeskolen som dygtige, selvstændige og hensynsfulde mennesker.

chart.dk