PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Fra BKU > Samling af 7. kl. > Asferg svar > Lærerrådet

Den 16.12.98

Pædagogisk Råd tilslutter sig ubetinget skolebestyrelsens argumenter for at bevare 7. klasse på Asferg Skole.

Derudover ønsker vi fra pædagogisk råds side at tilføje følgende kommentarer:

 1. I forslaget er det nævnt, at i henhold til folkeskoleloven hører 7. klasse med til overbygningen, men Pædagogisk Råd på Asferg Skole har svært ved at se, at der er belæg for denne påstand i folkeskoleloven. I §3, hvor fagrækken er præsenteret, er der nogle fag, der påbegyndes ved 7. klasse, men fagrækkeinddelingen er meget varieret, så det kan da ikke danne baggrund for en overflytning. Læseplanemes inddeling er lige så varieret, så det kan efter vores mening heller ikke være begrundelsen.
 2. 7. klasse på Asferg Skole "trækker" et stort læs i forhold til de elevopgaver, der hører med til en skoles hverdag. Vi mener, at disse opgaver er vigtige, set i en pædagogisk sammenhæng, da de er væsentlige midler til at udvikle eleverne i ansvarlighed og demokrati ved at være "de store" som 7. klasse på Asferg Skole frem for at være "de små" i en overbygning på et fremmed sted.
 3. Som lærer på en skole vil det betyde meget stadig at beholde den faglige udfordring, der ligger i undervisningen i 7. klasse.
 4. Den store modvilje, som forslaget har vakt blandt forældregruppen, kan gøre overgangen og det fremtidige samarbejde vanskeligt.
 5. Forslaget er absolut ikke i tråd med kommunens egen politik.
 6. Ved at reducere skolen til en 6-klasses skole kan det med tiden blive svært at tiltrække kvalificerede lærerkræfter.
 7. Da Pædagogisk Råd på Asferg Skole blev præsenteret for dette forslag, var vi meget overraskede, og mange spørgsmål er blevet debatteret og vendt.
  • Har vi ikke været gode nok til at samarbejde med Fårup Skole om de fag, som på nuværende tidspunkt dækker begge skoler?
  • Er vi ikke fagligt kompetente til at varetage undervisningen i 7. klasse? Har vore elever fagligt haft svært ved skoleskiftet?
  • Hvis vi ikke har klaret dette arbejde tilfredsstillende, er vi selvfølgelig villige til at forbedre det, men vi er aldrig blevet præsenteret for en kritik af dette arbejde.

Venlig hilsen

På Pædagogisk Råds vegne Ellen Gade

Se også Høringssvar fra Asferg Skolebestyrelse

 

chart.dk