BKU's udspil om Gassum øst skoledistrikt
PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Fra BKU > Gassum øst

Til
Skolebestyrelserne ved                                                                 Dato: 2/12-98
Asferg skole                                                                                 J.nr.:
Blicherskolen                                                                              Ref.: tr.

KOPI

Fastlæggelse af skoledistrikt for området Gassum øst.

Området Gassum øst har været fælles skoledistrikt for Asferg skole og Blicherskolen. Ideen med det fælles distrikt har været, at begge skoler sendte deres materiale til indskrivning i skolen til forældrene i området. Efterfølgende har forældrene frit kunnet vælge skole.

Ordningen er imidlertid ikke i overensstemmelse med Folkeskoleloven. Et område skal ifølge loven henhøre under ét skoledistrikt. Bestemmelsen er indført for det tilfælde, at en kommune ville benytte det fælles distrikt til at flytte børnene fra skole til skole, alt efter hvor der p.t. er plads.

Idet et fælles skoledistrikt ikke længere formelt er muligt, ønsker Børne- og kulturudvalget at sløjfe det fælles distrikt og derfor lade området Gassum øst have Blicherskolen som distriksskole, som det var tilfældet før indførelsen af det fælles distrikt.

Det er Børne- og kulturudvalgets opfattelse, at ordningen med det delte skoledistrikt har fungeret godt. Det vil derfor stadig være muligt for begge skoler at sende materiale til indskrivning i skolen til forældrene i området, selvom området har fast skoledistrikt. Muligheden for dette kommer af det frie skolevalg. Det frie skolevalg betyder, at forældrene selv kan vælge skole, hvis dette ikke afstedkommer ekstra klassedannelser.

Børne- og kulturudvalget skal udbede sig skolebestyrelsens høringssvar på dette forslag.

Svaret fremsendes til Social- og kulturforvaltningen senest 23. december 1998.

    

   Med venlig hilsen

    Lars Bang
    Børne- og kulturudvalgsformand

          Torben Rugholm
          Social- og kulturdirektør

chart.dk