PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Begreber m.m. > V & S mener ..

I forbindelse med afgørelsen om den kommende skolestruktur i Purhus Kommune er det interessant at se, hvilke meninger byrøddernes "moderpartier" indtager - d.v.s. hvad mener Socialdemokratiet, Venstre & Konservative om 7. kl. problematikken ?

Følgende er "klippet" fra Socialdemokratiet´s princip program:

  Folkeskoleloven fastsætter de overordnede mål og rammer for den fælles folkeskole. Men det er kommunerne, der fører lovens bestemmelser ud i livet.

  Vi ønsker at understøtte den fælles danske folkeskole, hvor kommuner, forældre, elever og ansatte lokalt har mulighed for at præge skolens udvikling.

.. og her følger klip fra Venstre´s materiale:

  Det nære samfund skal udvikles og styrkes 
  Det nære samfund indeholder en række positive værdier, som skal udvikles og styrkes. De velfungerende lokalsamfund danner rammen om et nært, ægte og forpligtende fællesskab, som både kan løse opgaver, der lægges ud fra centrale myndigheder, og forebygge og løse sociale problemer. (fra princip program)

  Venstre blev grundlagt på et program, der handlede mere om kultur end om økonomi.(fra princip program)
   

  Efterfølgende fra et debat oplæg lavet efteråret 1998:

  Overbygningsskoler i form af udfordrende fagligt-sociale miljøer for folkeskolens ældste klasser, dvs. større skolemiljøer for de unge, så der er plads til øget holddeling, flere valgfag undervisningsdifferentiering og individuel tilrettelæggelse af skoleforløbet.

  Kommuner kunne overveje at etablere overbygningsskoler: 7.-9., 7.-10., 8.-9., 8.-10. eller 10.kl.-skoler. Særligt mindre kommuner kunne endda overveje at arbejde på tværs af kommunegrænsen, så det nødvendige elevgrundlag er til stede for at skabe stærke skoler med større udfordringer til eleverne.

  4.0 Ny struktur med udfordringer til alle unge i folkeskolens ældste klasser
  For eleverne i folkeskolen er overgangen fra de små klasser til 7. eller 8. klasse nærmest usynlig i dag. Men i virkeligheden er det netop i den periode, der sker meget store forandringer i den enkeltes liv. Eleverne skal have mulighed for at uddanne og udvikle sig i et selvstændigt miljø, der tager udgangspunkt i deres situation som unge til hvem man kan stille krav og
  give ansvar. De unge skal vide, at de er en del af et nyt miljø - akkurat som de unge ved det, når de i dag vælger efterskolen.

  .... i kommunen etableres en række "fødeskoler", som rummer børn fra børnehavekl.-6. eller børnehavekl.-7. klasse. Herefter oplever eleverne en ny start, idet de samles i en "overbygningsskole", som giver den unge mulighed for at opleve et nyt fagligt og socialt miljø.

  Der gives ingen entydige svar på, hvordan et egentligt lærings- og udviklingsmiljø for unge i form af overbygningsskoler skal se ud. Her spiller en mængde forhold ind, f.eks. den kommunale demografi, efterskolefrekvensen for området osv. Der kan således tænkes flere modeller: En model kunne være at tre kommuner har i alt ni skoler, som går fra børnehavekl.-7. kl. De to af kommunerne går sammen og etablerer en fælles skole for 8.-9. kl. Mens alle tre kommuner samarbejder om et fælles 10-kl.center. En anden mindre vidtgående model kunne være, at kommunen fortsat bevarer skolen fra børnehavekl.-10.kl, men opdelt i forskellige adskilte afdelinger i form af  børnehavekl.-7.kl, 8.-9.kl og 10. kl. Vores opfattelse er, at hvis kommunerne etablerer rene overbygningsskoler vil det forbedre børnehavekl.-7.kl-skoler fremtidsmuligheder

Der blev ikke fundet  noget konkret på de Konservative´s hjemmeside

chart.dk