PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Begreber m.m. > Pædagogik

Det er blevet fremført, at flytningen af 7. klasse fra Asferg Skole til Fårup for 98,3 % vedkommende skyldes "pædagogiske grunde" - læs her en forklaring på pædagogik hentet fra nyhedsgruppen dk.undervisning.folkeskole:
 

Subject: Re: Pædagogik!
Date: Wed, 16 Dec 1998 17:48:10 +0100
From: "Wilstrup" <wil@cheerful.com>
Reply-To: "Wilstrup" <wilstrup@neotown.com>
Newsgroups: dk.undervisning.folkeskole


Zeki skrev i meddelelsen ...
>Hvordan kan man meget kort forklare folk om hvad ordet 'pædagogik' egentlig betyder?

Ordet pædagogik kommer af det græske ord paideia og betyder "drengefører" - de nærmere historieske forhold kan du finde i bøger om pædagogikkens historie -f.eks. hos Grue-Sørensens bøger om samme forhold.

I dag kan man tale om forskellige former for pædagogik: beskrivende pædagogik, filosofisk pædgogik, marxistisk pædagogik etc.

En kort - og ofte set- form er at forklare pædagogik med, at det er enheden af undervisning og opdragelse, at pædagogik er en del af det såkaldte dannelsesbegreb, og at pædagogik adskiller sig fra almindelig hverdagsopdragelse ved at man på institutioner og i ´skolerne dyrker en opdragelse og en undervisning med et bestemt formål, som oprindelig er besluttet af nogle politikere - oftest i såkaldte politiske kompromisser.

Så selvom du vil svare kort, så er det et meget komplekst begreb, der samtidig også har andre elementer i sig, taler du om børneinstitutioner eller skoler. I børneinstitutioner vil du måske have hørt begrebet "reformpædagogik" og i skoler vil du høre om den del af pædagogikken, man kalder didaktik -også kaldet undervisningslære eller en måde at kvalificere undervisningen og undervisningens mål på.

Når folk spørger mig og beder mig om en slagordsagtig forklaring, bliver mit valg at svare: det er et komplekst begreb som indrager opdragelse og undervisning i et dialektisk forhold med et bestemt dannnelsesmål/-perspektiv.

Arne Hertzsprung Wilstrup,lærer, cand.pæd.pæd.

chart.dk