7. klasse fra Asferg til Fårup ?
PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Asferg Skole

Skal 7. klasse overføres fra Asferg til Fårup ?. Den foreløbige udmelding fra BKU er, at det alene vil ske ud fra pædagogiske hensyn - der er ingen økonomiske bevæggrunde !. Imens BKU undersøger har andre givet deres meninger til kende i læserbreve m.m.. Læs også hvad skolebestyrelsen mener .

De fremsatte synspunkter for og imod omfatter (listen er ufuldstændig !!):

7. klasse bør overflyttes fordi:

7. klasse bør blive fordi:

- geografi/biologi & fysik/kemi har et 7.-9. klasse forløb

- engelsk m.fl. starter fra 4. kl.. Valgfag fra 8. kl.

 

- Asferg er billig og velfungerende

 

- ellers problemer med at tiltrække gode lærere pga småbørnsskole

 

- hele udgifter selv i "halv skole"

 

- dynamikken vil forsvinde

 

- konfirmation i 7.klasse

 

- 7. kl. er vigtig forbindelse mellem skole og lokalsamfund

 

- yderdistrikter ellers sender børn til andre skoler => Asferg visner

 

- 7.kl. har en række vigtige funktioner

 

- Asferg vil blive vækstområde pga erhvervsområde og motorvej

 

- problematisk at flytte - specielt i 5-7. klasse

Her er en række læserbreve:

  25/1 Hvad er planen ? - Ida Stentoft
  24/1 Sorgens dag i Asferg - Ejnar Menicke
  17/1 Minimale besparelser - Henning Kjellerup
  14/1 Men han har jo ikke noget på! - Jens Peter Hansen
  12/1 7. klasse hører til i Asferg!!! - Henrik Winther
    5/1 I gør det ikke! - H.E. Apelgren

18/12  Aktive Asferg - Henrik Vangsted
11/12  Forældre indflydelse er kun et tomt ord - Birthe Vestergård
  1/12  Sidste udkald for den sunde fornuft - Jens Peter Hansen
29/11  Forkert at nedlægge Asfergs 7. klasse - Elevrådet Asferg Skole
19/11  7. klasse løfter - Skolebestyrelsen v/ Marianne Høj Madsen
13/11 
Klassen hører til i Asferg - Bjarne Lund, Asferg
  8/11  Pædagogiske grunde? - Helle D. Hansen, Dyrby
31/10  Mindre af alting - Marianne Høj Madsen
28/10  Nedskæring i udgifterne til skoler- Henning Kjellerup, Kousted
13/10  Et godt sted at bo - Jens Peter Hansen, Hvidsten
11/10  Skole på vej mod afvikling? - Henning Kjellerup, Kousted
  8/10  Hwa øt aert te? - Kristian Høj Madsen
  8/10  Spørgsmål til borgmesteren og kulturudvalget - Christina og Charlotte

chart.dk