Analyse af foreslået struktur
PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Konsekvens

Retur til  Start Debatside Skolestruktur

 

Resultat af anbefalede ændringer af skolestruktur
Analysen er udarbejdet af reg. revisor Henning Kjellerup, næstformand i skolebestyrelsen, Asferg Skole

 

1997 

PROGNOSE 10 ÅR 

 VEDTAGET 10 ÅR 

 SLUT RESULTAT 10 ÅR 

Skole 

Antal elever

Antal klasser

Klasse kvotient

Antal elever

Antal klasser

Klasse kvotient

7. klasse

10. klasse

Sønder bæk

Antal elever

Antal klasser

Klasse kvotient

Asferg

174

9

19,33

201

8

25,13

-29

 

 

172

7

24,57

Spentrup

398

19

20,95

494

21

23,52

 

-28

 

466

20

23,30

Fårup

231

12

19,25

308

14

22,00

29

49

67

453

25

18,12

Sønderbæk

89

7

12,71

90

8

11,25

 

 

-90

0

 

Bjerregrav

203

10

20,30

260

13

20,00

 

-21

23

262

11

23,82

Ialt

1095

57

19,21

1353

64

21,14

0

0

0

1353

63

21,48

KOMMENTARER:

  Bjerregrav skole afgiver én 10. klasse  og modtager 23 elever. Dette medfører nedgang med 2 klasser ???? (Prognose sammenholdt med besluttet forslag).

  Der er med forslaget sparet én skoleklasse i hele kommunen, så man må konkludere, at den eneste besparelse der kan være tale om er driften af Sønderbæk skole , samt nogle af ledelsestimerne.

  Fårup skole får tilført 222 elever fra 1997 til 2010, samt udvider med 13 klasser i samme periode. Dette udløser ikke en eneste krone i anlægsinvestering, udover 950.000 kr som er bevilget til 10. klasse.

  Det besluttede forslag medfører at Fårup skoles klasse kvotient falder fra 22,00 til 18,12.

  Vi ved hvad det koster på Spentrup skolen at undervise 398 elever med en klassekovient på 20,95 så der skal ikke det store regnestykke til for at regne ud hvad det kommer til at koste på Fårup skole, at undervise 453 elever med en klasse kvotient på 18,12.

  Alle andre budgetter/prognoser fra virksomheder er vedhæftet en revisionspåtegning. Man må antage at kommunen ligeledes har en sådan og vil offentligg›re denne. Det ville styrke tallenes sandsynlighed betydeligt

  Retur til  Start Debatside Skolestruktur

 

chart.dk