PurhusNet > Debatter > Meninger
Hop tilbage til foregående side

 

Her er placeret en række meningstilkendegivelser, der relaterer sig til vores lokalsamfund/kommune. Såfremt der kommer flere indlæg om samme emne, vil indlæggene få deres egen punkt under Debatter.


Læserbrev (i Amtsavisen d. 21. juli 2000)

Nytænkning
Poul Eigil Pedersen
Nørbækvej 23, Sønderbæk

To forslag der kan øge interessen for det kommnunalpolitiske arbejde:

  1. Byrådet ansøger Indenrigsministeriet om en midlertidig dispensation fra de gældende love og cirkulærer vedr. valg til kommunalbestyrelser.

Det nye skal være, at de 10 sogne i Purhus Kommune ved valget i 2001 sikres hvert et medlem af byrådet. De resterende 5 medlemmer vælges på højeste stemmetal. Embedsfolkene vil naturligvis påstå, at det ikke kan lede sig gøre, men lyt ikke til dem. Valgsystemet kan laves så enkelt, at både embedsfolkene og kommunedatas EDB programmer er totalt overflødige på valgaftenen.

Begrundelse: Forslaget vil øge interessen for byrådsvalget væsentligt, når alle sogne er sikker på repræsentation. Forslaget forhindrer desuden, at borgmestereffekten udløser et par fripladser til byrådet.

  2. Byrådsmøderne flyttes til lørdage kl, 09.00 - evt. fredage kl. 09.00, hvis embedsfolkene ikke er fleksible.

Begrundelse: Alle de vigtige og meget komplicerede afgørelser bør træffes efter en god nattesøvn - ikke efter en anstrengende arbejdsdag. Byrådsmøder om aftenen bør være et afsluttet kapitel, når vi om få måneder går ind i det 21. århundrede.


Læserbrev (indsendt til Amtsavisen d. 25.april 2000)

Udlicitér hjemmeside
Jens Peter Hansen
Asfergvej 13, Hvidsten

   Rådhuset bør selvfølgelig have sin egen hjemmeside - ingen tvivl om det. En sådan side kan give de borgerne, der har adgang til Internettet, en bedre service. Som alt andet har det dog sin pris: Ifølge kommunens budget for år 2000 er der afsat 100.000 kr. til drift og vedligehold. På Byrådsmødet d. 28. marts blev der besluttet at ansætte en medarbejder med hjemmesiden som hovedområde - grundlaget var her 1402 timer (år 2001) á 125 kr./time eller ialt 175.000 kr./år. Og i stillingsopslaget medio april var beløbet så vokset til ca. 260.000 kr.
   Ifølge Amtsavisen d. 20 april går Hadsund Kommune også på nettet med postlister, debat og praktiske oplysninger. I Hadsund mener man at kunne gøre det for en etableringsudgift på 50-75.000 kr., og 25.000 kr. til årlig drift. Disse udgifter er baseret på, hvad Thisted  har betalt for deres side (
www.thisted.dk) .
   Selvfølgelig er der forskel på hjemmesider. Ifølge borgmester Berner Nielsen har kommunen "et forholdsvist højt ambitionsniveau".  Ambitionerne kan gå i forskellige retninger - f.eks. rigtig flotte sider med "grafisk sans" eller mest mulig nytte for færrest mulige skattekroner.
   Sidstnævnte bør naturligvis tilstræbes. Og når vor kommunes forventede udgifter sammenlignes med Thisted/Hadsund løsningen, kan der ikke herske tvivl om, at det grundlæggende arbejde med hjemmesiden bør udliciteres.
   Der er 275 kommuner her i landet, som alle har samme grundlæggende behov for at informere og servicere borgerne. Der må være firmaer, der har specialiseret sig i at levere brugsklare skabeloner, som kommunens egne medarbejdere løbende kan anvende. Hvorfor dog opfinde den dybe tallerken nok engang?.
   Tilsvarende med den elektroniske betjening - på sigt vil der sandsynligvis kunne opnås besparelser, men i første omgang bør denne del overlades til Told Skat og lignende centrale myndigheder. At tilbyde mulighed for udskrivning af diverse blanketter koster ikke mange håndører, og vi borgere kan dog stadigvæk håndtere kuglepen, konvolut og frimærke.
   Udlicitér teknikken, nedpriotér formen og ret fokus mod indholdet. Det vil sikre os valuta for vore skattekroner.

www.purhusnet.dk er oprettet et debat forum for den kommunale hjemmeside.


Læserbrev (indsendt til Amtsavisen d. 17/april 2000).

For ringe Purhus Kommune.

Dronningens fødselsdag er officiel flagdag og ikke mindst når Hendes Majestæt bliver 60 år. Det kender Purhus Kommune ikke noget til - Rådhuset, Plejehjemmet,3 Ældrecentre og 5 Skoler, alle officielle institutioner under Kommunen, havde ikke markeret dagen med flagning. Når man vælger et byråd, overdrager borgerne en kompetence til byrådsmedlemmerne, som de bør forvalte såvel i stort som småt vedrørende Kommunen.

Jeg har tidligere mundtlig gjort borgmester Berner Nielsen opmærksom på, at Blicherskolen ikke flagede på Dronningens fødselsdag, det skulle blive rettet fremover. Med vanlig politikeroplevelse var det et tilsagn uden indhold. Byrådet bør sørge for, at Purhus Kommune også markere den dag, som hele landet med glæde fejre. Der ligger mere end symbol-værdi i det, det markere også overfor Kommunens borgere, at vi alle i fællesskab lykønsker Dronningen på den runde dag.

Bortforklaringer duer ikke, det kan lade sig gøre andre steder. Nogen personer har i den senere tid offentligt udtryk flovhed over et eller andet. Jeg er ikke flov men vred, vred over at vi har et byråd med borgmesteren i spidsen, som ikke formår at forvalte Kommunen som de bør.

Spentrup, den 17 april 2000.

         Hans Erik Vinggaard,
         Spentrup.

          

 

chart.dk