PurhusNet > Debatter > Indsigelse lokalplan 279

 

Bemærkninger til lokalplanforslag nr. 279 i Spentrup

Byrådet vedtog den 17. juni 2003 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 279 for området som vist på kortet. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at skabe mulighed for opførelse af et tæt, lavt boligområde bestående af i alt ca. 38 boliger. Lokalplanforslaget har affødt følgende indsigelse:


Spentrup, den 3 august 2003.

Til Teknisk Udvalg,
   Purhus Kommune,
   8990 Fårup.

Vedr.: Forslag til Lokalplan nr. 279 i Spentrup.

 Lokalplanens forslag til boligområde har jeg ingen bemærkninger til, men lokalplanen har i den nu nye planlægning for området en stor mangel med den trafik for cyklende og gående, som passerer i Doktoralle´s forlængelse til Tjørnesvinget og Tværvej på grund af de forskellige offentlige institutioner der ligger her.

 1. Dette vejstykke er en del af den gamle Kirkevej fra Jennum til Spentrup Kirkeby (se kort /webmaster), og der er gammel hævdvunden ret til offentlig passage. Denne vej var den eneste passage før Stationsvej blev anlagt.

 2. I mange år har der fra Skovbo´s ejendom været udøvet ikke godkendt ophuggervirksomhed, som i lange perioder også har blokeret for nævnte ret til passage. For nogle år siden klagede Doktoralle´s beboere til teknisk udvalg over dette, men Kommunen har ikke formået at stoppe dette fuldt ud. Dertil kommer, at der for flere år siden er plantet en ulovlig hæk tværs over nævnte sti ved Tjørnesvinget´s begyndelse.

 3. I Lokalplanen indgår af nævnte vejstykke kun den første trediedel fra Doktoralle af. Resten af vejstykket og et stykke af det nordøstlige hjørne af Lokalplanenes Matrikel overdrages til Skovbo´s dispositionsret i 7 år. Det kan ikke gøres for nævnte vejstrækning.

 4. Grundejerforeningen for Lokalplanen´s område overdrages de private sti og vejanlæg, hvilket kan give anledning til problemer i fremtiden for andre ude fra. Problemerne vil gentage sig på samme måde, som efter Blicherskolens etablering i 1968 og de mange frustrationer, som medførte mangel på cykel og gangstier, der senere blev etableret ved Telefoncentralen og ved Børnehaven.

 Lokalplan 279 bør kun godkendes af Byrådet med den klausul, at Kommunen umiddelbart efter fremlægger en supplerende Lokalplan, som etablerer offentlig kommunal cykel- og gangsti i forlængelse af Doktoralle til Tjørnesvinget.

     Med venlig hilsen
 
     Hans Erik Vinggaard,
     Doktoralle 8


Supplerende kortmateriale lagt på af webmaster:

 

Matrikelkort for området iflg. www.purhus.dk

 

Spentrup og Jennum 2003

 

Spentrup og Jennum ca. 1930

 

Spentrup og Jennum ca. 1879

 

 

Siden er sidst ændret 13 August, 2003