PurhusNet > Debatter > Kommunesammenlægning > Nej tak til Randers

 

Kommunesammenlægning
Af borgmester Berner Nielsen

Purhus kommune opsluges af Randers.
Den 13. juni deltog jeg i et møde om kommunernes økonomi i København. Da jeg kom hjem og åbnede for TV, havde jeg nær fået kaffen i den gale hals. TV2, Østj. havde en historie om, at Randers kommune ville sammenlægges med de 5 nabokommuner. Det fremgik af udsendelsen, at naboerne sagde nejtak. Dog ikke Purhus, der var positiv over for en sammenlægning. Se, det var jo en nyhed for Purhus kommunes borgmester!!

Det blev ikke sagt, hvem der havde udtalt sig om Purhus kommune. En nærmere undersøgelse viste, at journalisten havde kontaktet venstres gruppeformand på grund af borgmesterens fravær.

Der skal ikke være tvivl om socialdemokratiets holdning til en sammenlægning med Randers. Vi siger nejtak. Det vil jeg gerne begrunde.

Administrationsudgifterne vil stige.
Et ofte hørt argument er, at stordrift giver lavere administrationsomkostninger. Det er forkert. Purhus kommune har de næstlaveste administrationsudgifter i Århus Amt. Målt pr. indbygger. Randers kommunes administration er dyrere.

Decentralt ældreområde.
I Purhus kommune har vi et relativt højt niveau på ældreområdet. Det skyldes blandt andet, at vi i kommunen går ind for en decentral struktur, selv om vi godt ved, at det er dyrere med 4 ældrecentre, end hvis der kom stordrift på dette område.

Pasningsgaranti.
Vi har i mange år haft en velfungerende og alderssvarende pasningsgaranti. Jeg tror, at mange vil give mig ret i, at netop børneområdet på en meget fin måde har evnet at tilpasse sig behovet, der svinger meget over årene. Min påstand er, at en lille kommune bedre evner at tilpasse tilbuddene til den lokale efterspørgsel.

Nærhed eller demokratisk underskud.
En fordel ved en mindre kommune er den nærhed, som borgerne har til deres valgte byrådsmedlemmer. Hvis Purhus kommune skulle være en del af Randers, ville der sandsynligvis kun kunne vælges et enkelt byrådsmedlem her fra området.

Som det fungerer nu, kan borgerne altid få en dialog med borgmesteren eller et lokalt valgt byrådsmedlem. I brugsen, forsamlingshuset, sportspladsen eller hvor som helst mødes byrådsmedlemmer med deres bagland. Alle i Byrådet ved, hvad borgerne efterspørger. Og vi får straks og direkte besked, hvis noget går lokalsamfundet imod. Sådan skal det være!

Erhvervslivet tilfreds.
Mange erhvervsvirksomheder, som jeg har kontakt med, foretrækker også at have hjemsted i en mindre kommune. Ejeren af en mellemstor virksomhed udtrykte det for nyligt sådan: "Hellere være en stor fisk i dammen end en lille fisk i havet".

Gerne samarbejde.
Purhus kommune ser gerne et nærmere samarbejde med naboerne. I forvejen samarbejder vi for eksempel med Randers om bibliotek, erhverv, sprogskole og spildevand mv., og kommunen indgår i mere end 30 andre samarbejder. Det giver stordriftsfordele, men bevarer nærhed og selvstændighed. Og i socialdemokratiet tror vi, at kommunens borgere foretrækker det frem for at være "en provins i Randers".

Med denne kurv til randersborgmesterens frieri ønsker jeg alle borgere i Purhus kommune en rigtig god sommer.

Hop til toppen

 

Siden er sidst ændret 15 June, 2002