PurhusNet > Debatter > Kommunesammenlægning > Pendling

 

Sådan pendler vi

Strukturkommissionen anbefaler1 bl.a. andet, at etablering af nye kommuner sker under hensyntagen til pendlingsmønstre. Nedenstående figur viser, hvor borgerne i Purhus kommune tog hen for at arbejde i 2002. Ikke overraskende er Randers absolut dominerende.

Pendlingsadfærd for borgere i Purhus kommune

Uddrag fra Strukturkommissionens betænkning (nr. 1434) - Bind I - Hovedbetænkningen'ens kapitel 21 om Geografiske og befolkningsmæssige kriterier for den administrative inddeling

    Sammenfattende finder kommissionen, at handelsoplande, kommunale fællesskaber samt forhold i infrastruktur, natur og landskab samt livsformer bør inddrages i overvejelserne om den geografiske inddeling for at understøtte identitetsmæssige forhold og skabe samhørighed i forhold til en ny primærkommunal struktur. Endvidere finder kommissionen, at det i relation til den primærkommunale inddeling så vidt muligt bør tilstræbes, at alle kommuner i den nye administrative enhed tilhører samme pendlingsregion.

 

 

Siden er sidst ændret 25 February, 2004