PurhusNet > Debatter > Kommunesammenlægning > Tre bud på nye kommuner

 

Tre bud på et nyt kommunalt danmarkskort

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner (se nr. 39, 2003) har fået tre erfarne herrer til at give hver sit bud på, hvordan et kommende kommunalt danmarkskort kommer til at se ud. Herunder er vist udsnit omfattende Purhus kommune og som det fremgår, er der slet ikke enighed blandt de tre.

Thorkild Simonsen's bud på kommunesammenlægninger

Thorkild Simonsen: 80 kommuner

Thorkild Simonsen erkender, at hans forslag er rent teoretisk, idet han naturligvis ikke har tilstrækkelig lokal kendskab til at trække stregerne.

Han har inspireret af Bornholm sammenlægningen med 44.000 borgere forsøgt at komme op på dette antal vel vidende, at det nok er mere drastisk end de fleste forventer.

Hvad angår tidsplanen mener han ikke, at det er muligt at vøære færdig til 1. januar 2006. Omvendt må der ikke gå for lang tid, idet der kan blive spekuleret i at fremskynde projekter, som "de andre" så kommer med til at betale for.

Evan Jensen's bud på kommunesammenlægninger

Evan Jensen: 106 kommuner

Evan jensen giver udtryk for, at han dels har følt sig tvungen af Strukturkommissionens udmelding om mindst 30.000 borgere pr. kommune og dels forventer at amterne nedlægges, hvorfor kommunerne pålægges betydelig flere opgaver.

- Opgavereformens omfang må være retningsgivende for den fremtidige struktur pågeger Evan Jensen, der også gør opmærksom på, at man ikke løser nogen økonomiske problemer ved bare at slå kommuner sammen. Der er behov for en udligningsreform.

Også Evan Jensen er skeptisk mht. at tidsplanen 1. januar 2006 holder.

Henning Strøm's bud på kommunesammenlægninger


Henning Strøm: 144 kommuner

Henning Strøm var arkitekten bag kommunalreformen i 1970, og har som sådan prøvet det før.

Indledningsvis havde han lavet en skitse med ca. 70 kommuner, men en nærmere vurdering af skitsen overbeviste ham om, at den for mange af de nuværende kommuner ville rejse flere problemer, end den løste, og at den derfor alt i alt kunne føre til en svækkelse af det lokale demokrati i stedet for en stabilisering.

Strøm's forslag er baseret på hele kommuner. Dog forventer han, at der også vil ske en deling af bestående kommuner.

 

Siden er sidst ændret 10 December, 2003