PurhusNet > Debatter > Kommunesammenlægning > Kommunal stoleleg

 

Nedenstående er uddrag fra rapporten

Den kommunale stoleleg: Forsmået kærlighed eller "True Love"
udarbejdet af Epinion og Gallup for A4

Epinion A/S har i samarbejde med Gallup taget pulsen p det kommunale gteskabsmarked for A4. Det er sket ved at interviewe borgmestrene i landets kommuner. I alt 240 borgmestre takkede ja til at deltage.

Det centrale spørgsmål, som blev stillet til hver borgmester, var: "Jeg nævner nu navnene på en række af Deres nabokommuner. For hver af kommunerne bedes De tilkendegive, hvor attraktiv De finder en eventuel sammenlægning med kommunen. Angiv Deres vurdering på en skala fra 1 til 10, hvor 1 står for, at en sammenlægning slet ikke er attraktiv for Deres kommune, mens 10 står for, at en sammenlægning er særdeles attraktiv".

Da de enkelte nabokommuner på denne måde har kunnet vurdere hinandens attraktivitet, har det været muligt at opstille følgende parvise kombinationer for hver enkelt kommune:

  1. "True Love" – Begge kommuner giver hinanden 5 point eller derover i attraktivitet.
     
  2.  "Nej tak" – ingen af kommunerne er interesserede i et ægteskab (giver mindre end 5 point) eller svarer ved ikke/vil ikke svare.
     
  3. "Forsmået bejler" – Dvs. en kommune, som giver en anden kommune 5 point eller derover, mens den kommune, der "tilbejles" ikke giver 5 point eller derover (dvs. fra 1-4 point eller 'ved ikke').

De kommuner, som har svaret 'ved ikke/vil ikke svare', er blevet behandlet som 'ikke interesserede' ud fra en betragtning om, at hvis man virkelig elsker hinanden, er man også villig til at sige til offentligt. I nogle tilfælde dækker borgmestrenes tilbageholdenhed dog formentlig over, at de af taktiske årsager vælger at holde kortene tæt til kroppen.

Hvem bliver gift?

Naboers vurdering

Egen vurdering

De kommuner, som slås sammen har fået samme farve. De kommuner, som ikke blev interviewet er hvide pletter på kortet. De kommuner, hvor borgmestrene ikke ville svare på attraktivitetsspørgsmålet (med i øvrigt deltog i undersøgelsen) er farvet blå. De gule kommuner er 'umulige' fordi de enten ikke vil have naboerne eller også vil naboerne ikke have dem.

Ud fra besvarelserne er ovenstående kort udarbejdet. Kortene viser hvor attraktiv en kommune bedømmes af sig selv og hvordan naboerne bedømmer den. 0 er laveste værdi - 10 er højeste

 

    Kommentar: Måske er der "True love" mellem Mariager-Nørhald-Purhus, men eftersom Nørhald ikke har medvirket i undersøgelsen og Mariager åbenbart ikke har villet angive den elskede, fremstår Purhus som en decideret bænkevarmer, der kraftig overvurderer sin egen attraktivitet.

Besvarelserne i tabelform:

Kommunen

"True Love"

Kommunen er
forsmået bejler

Andre kommuner
 bejler forgæves

Nej tak fra begge sider

Hammel

Hadsten, Hinnerup, Langå, Hvorslev

Galten, Gjern

 

Århus

Hinnerup

Hadsten, Hammel

Galten

Langå

Århus

Hørning

Ry

Galten, Århus

 

 

Langå

Hadsten, Hammel, Randers, Hvorslev

Galten, Hinnerup, Purhus

 

 

Mariager

 

 

Purhus, Randers, Arden, Hadsund, Hobro

 

Nørhald

medvirkede ikke i undersøgelsen

Purhus

Hobro

Mariager

Langå, Randers

Bjerringbro, Hvorslev, Tjele

Randers

Langå

Hadsten, Mariager, Purhus, Rougsø, Sønderhald

 

 

Sønderhald

Midtdjurs, Rosenholm, Rougsø

Rønde

Grenaa, Hadsten, Randers

 

 

Siden er sidst ændret 03 March, 2004