PurhusNet > Debatter > Kommunesammenlægning > Borgermøde i Gassum

 

Borgermøder om kommunesammenlægning

Mit hjem er min borg - ikke for Berner Nielsen Mit hjem er min Borg? - ikke for borgmester Berner Nielsen, der på alle møder anbefalede en sammenlægning af Purhus med Mariager og Nørhald.

60 deltagere Ålum

Så var det Ålum's tur til at lægge forsamlingshus til borgermødet om kommunesammenlægning. Der var nok en anelse færre deltagere - ca. 60 - men til gengæld virkede det bedømt ud fra de personer, der tog ordet, som om at borgerne fra "den store by" Ø. Bjerregrav havde været flinke til at finde til Ålum.

Klik for at hoppe til større figurProgrammet fulgte samme skabelon som de foregående aftener - dog med en ekstra overhead fra Peter Lei angående Strukturkommissionens bemærkninger om bycentrum, land & by og pendlingsoplande (under referatet fra Gassum blev der på denne side efterlyst en sådan planche, der ifølge velorienteret kilde allerede var på banen i Nørbæk). Igen stod den særdeles pædagogiske "sol" figur centralt i indlægget, og fik den første spørger på banen under præsentationen.

I Ålum havde man fornuftigt placeret kaffen på et ta-selv bord i tilstødende lokale, hvilket dels fik folk op af stolene, og dels gav mulighed for en snak med andre end lige netop sidemanden.

Diskussionen blev styret af Egom Thomassen, der kom på noget af en opgave med en ganske livlig og spørgelysten forsamling. Her er forsøgt oplistet en oversigt over spørgsmål og fremsætte synspunkter:

 • Hvad sker der med cirkelfiguren hvis vi bliver 80.000?
 • Hvorfor hjælper det ikke noget på erhvervsudvikling selvom vi bliver 80.000?
 • Kan Purhus kommune blive klippet over?
 • Borgermøde i AalumHvad hvis en kommune i Mariager-Nørhald-Purhus springer i målet?
  Er man politisk helt enige?
 • Det blev sagt at toget (om kommunesammenlægning) kører - hvem har egentlig startet det her tog?
 • Kan det lade sig gøre at klippe Purhus kommune over - er det en politisk beslutning ikke at gøre det?
 • Ifølge referat var der i Gassum overvejende stemning for Mariager-Nørhald-Purhus. Her er der overvejende stemning imod. Stor del af os vender os mod Randers, der bør gøres til kraftcenter. Bør ikke basere os på udligningsreform men i stedet selv skabe dynamik.
  Får vi en folkeafstemning - afstemningen på nettet har intet alternativ til Mariager-Nørhald-Purhus?
 • Vil gerne have vejledende folkeafstemning. Ser gerne en Randers løsning og OK til at dele Purhus kommune.
 • Kan I sige noget om hvorvidt nogen springer fra Mariager-Nørhald-Purhus samarbejdet?
 • De fattige kommuner bør ikke have lov til selv at bestemme sammenslutninger - bedre at regering dikterer og sammensætter rig og fatig.
 • Kan Purhus finde på at springe fra Mariager-Nørhald-Purhus samarbejdet?
 • Får vi at vide hvad kommunen skriver i indstilling til Indenrigsministeren?
 • Visionsløst med tre-kommunesamarbejdet, såfremt der bliver få, store regioner. Har selv kærlighed til Mariager-Nørhald-Purhus løsning, men her er der behov for et fornuftægteskab.
 • I har solgt os til Mariager-Nørhald. Stregen bør gå syd for Mariager og medtage Assentoft og Stevnstrup m.fl. i en Randers løsning. Selv vort spildevand går den vej.
 • Valget af Mariager-Nørhald-Purhus er truffet med hjertet. Det er administrativt besværligt og vi går til Randers med gymniasier, kultur osv.. Lad os få en Kommunen Kronjylland selvom den er større end hvad det behager Lars Lykke - det er vel ikke ham der styrer toget?
 • På sigt skal der satses på en by hvad andgår administration - så det ikke bliver som i EU. Hvad har I tænkt jer der?
 • Kan vi ikke få en vejledende afstemning her i salen?
 • Hvad er jeres syn på afstemningen i Vamdrup?
 • Afstemning på nettet er ikke seriøs eftersom der mangler alternativer.
 • Kommer der et samlet oplæg fra Mariager-Nørhald-Purhus til Indenrigsministeret?
 • Nej til at gå med Randers - har arbejdet derinde. Foretrækker en Tjele - Bjerringbro model. På borgermøderne har der været ca. 2,5% af kommunens indbyggere og endnu færre har ytret sin mening. Ønsker ikke nogen afstemning.
 • Er der nogen der har hvisket nogen i øret, at der skal være en tre-kommune samarbejde?
 • Tre borgmestre - hvem skal bestemme?
  Arbejdsopgaver og de ansatte - hvad sker der med arbejdsstyrken, når der centraliseres?
 • Ved sidste sammenlægning (i 1970) blev der spurgt, hvorfor der skulle 18 ansatte til at varetage, hvad tidligere fem kæmnere kunne klare. Svaret var: Det er kun i en overgangsfase.

Som det ses var spørgerne - herunder nogle gengangere - rigtig aktive i Ålum. Ialt kom man op på 24 indlæg/spørgsmål. Generelt var stemningen negativ ift. en Mariager-Nørhald-Purhus model, og positiv for at kigge mod Randers og for folkeafstemning.


70 deltagere i Nørbæk

Borgermødet i den centrale del af kommunen trak lidt flere folk af huse end mødet i Gassum, og det så  ud som gennemsnitsalderen var sænket en smule.

Programmet var en gentagelse af seancen i Gassum, hvorfor webredaktøren fravalgte borgmesteren og kommunaldirektørens præsentation (se under Gassum) til fordel for volleyball.

Efter at kaffen var drukket var det med Anders Bach Andersen som ordstyrer borgernes tur til at stille spørgsmål og fremsætte synspunkter:

 • Hvad blev der sagt på mødet med borgmesteren fra Hobro?
  Hvad med manglen på centerby hvis Mariager-Nørhald-Purhus?
 • Kan vi risikere, at Purhus kommune bliver delt?
 • Det forlyder, at arbejdsformidlingen går sammen med Randers kommune. Hvad vil det få af betydning?
 • Hvad med rådhusene?
 • I det vestjyske arbejdes der på dannelse af rigtig store kommuner, og i går viste en folkeafstemning i Vamdrup stort flertal for at tilslutte sig bykommunen Kolding. Giver det anledning til overvejelser?
 • Hvordan tolker Purhus strukturkommissionens udtalelse om 50.000 indbyggere?
 • Hvem bestemmer i sidste ende? Kommer der en folkeafstemning?
 • Ser ud til at der kræves mange flere for at løfte de svage områder i Peter Lei's cirkel.
  Randers - der arbejder og handler vi og mange flytter derind. Er det ikke der vi hører hjemme (selvom de roder noget rundt derinde)?
 • Hvordan ser situationen ud for Århus Amt?
 • Bliver afstanden fra borger til beslutningstager ikke for stor? Samfundet er inde i en uheldig udvikling i den retning.
 • Egentlig var det vel manglende styr på det københavnske sygehusvæsen, der igangsatte hele denne proces om en ny struktur.
 • Hvis amterne bliver så store - er vi så ikke for små med tre kommuner (Nørhald-Mariager-Purhus)?
 • Noget af det første der vil ske er, at der bliver lukket skoler. Forskere mener, at politikerne har lettere ved det når de ikke kender borgerne.
 • Hvorfra kommer pengene til dækning af de store udgifter ved en sammenlægning? Serviceforringelser?
 • Statsministeren advarer mod at brænde penge af. Nørhald regner med at brænde 17 mio. kr. af. Er det en troværdig samarbejdspartner?
 • Hvad skal den nye kommune hedde?
 • Har man overvejet en folkeafstemning? Det ville styrke en indstilling til ministeren.

Akkurat samme antal ytringer som på  mødet i Gassum. Der var ingen konkrete anbefalinger af nogen bestemt konstellation.


65 deltagere i Gassum

Foto taget med P900 mobil telefonBorgermødet for den østlige del af kommunen var henlagt til Gassum Forsamlingshus, hvor ca. 65 mødte op - heriblandt det meste af byrådet samt repræsentanter for den lokale presse. De fremmødte var ikke et repræsentativt udsnit af borgere - der var ifølge lokale kun otte personer fra Spentrup og antallet af personer under 50 så ud til at være endnu lavere.

Kommunaldirektør Peter Lei indledte med en fremlæggelse af elementer fra strukturkommissionens rapport. Der blev lagt vægt på rapportens udmelding om en mindstestørrelse på 20.000 eller 30.000 indbyggere, og at der er indikationer om størrelsesmæssige ulemper ved kommuner over 50.000 indbyggere. Rapportens udmelding om land & by, pendlingsopland og et bycentrum blev ikke nævnt.

Purhus kommunes muligheder for at løse opgaverne - figur af Peter LeiPeter Lei havde fremstillet en interessant figur, hvor de forskellige kommunale aktiviteter's omfang og grad af opfyldelse ved nuværende kommunestørrelse og evt. kommende Mariager-Nørhald-Purhus blev illustreret.

Figuren viser, at den nuværende størrelse fint magter de store områder såsom børnepasning, skoler og ældre, mens det kniber mere med specielle sociale foranstaltninger og især miljø og erhvervsområdet. En Mariager-Nørhald-Purhus forventes at give en mindre forbedring på de fleste af de "ømme" punkter.

Efter at borgmester Berner Nielsen havde orinteret om det hidtidige forløb og kaffen drukket var det med Lars Bang som ordstyrer borgernes tur til at stille spørgsmål og fremsætte synspunkter:

 • Kan vi risikere at regeringen går ind og ændrer hvad der besluttes lokalt?
 • Vil "cirklen" (se ovenfor) blive forbedret ved en Mariager-Nørhald-Purhus sammenslutning?
 • Hvorfor så meget til Randers - f.eks. 10. klasse - når vi skal sammen med Mariager og Nørhald?
 • Vil sundhedsområdet blive styrket ved at tre små kommuner går sammen?
 • Hvordan går det med "cirklen", såfremt vi går med Randers?
 • Er der tænkt på hvorvidt Asferg skole vil blive bevaret?
 • På fritidsområdet er det meget svært - og dyrt for kommunen - at sætte noget i gang i Randers - sådan er det i byerne.
  Som del af Randers vil vi blive et randområde.
 • Fordel med en større kommune hvad angår administration af landzone/det åbne land.
 • Vigtigt at en ny struktur modvirker den nuværende tendens til kassetænkning.
 • Hvor skal administrationen samles? - hvor skal rådhuset ligge?
 • Er der tænkt på konsekvenserne for demokratiet?
 • Makker Purhus kommune ret eller bruges der løs på prestigeprojekter?
 • Uklogt at sprede administration på tre adresser. Borgerne kan ikke klare flere ting på en gang, og det går ud over samarbejdet mellem de ansatte.
 • Samling af lønfunktion for to kommuner fungerer fint i Hammel.
  Forundring over dyrt ESDH projekt, eftersom KommuneData i løbet kort tid kommer med system.
  Skævvridning at bruge 6-7 mio. på rulleskøjtebane (omfartsvejen) i Spentrup, mens der øjensynlig ikke er parathed til at købe grunde (Æblehaven) i Asferg.
 • Se at få lavet det læbælte i Asferg og se at få udstykket de grunde.
 • Hvad med 10.klasser? Nørhald vil gerne beholde sine og i Mariager diskuterer de pt. på livet løs.
 • Hvad sker der hvis Mariager springer fra og i stedet vælger en fjord kommune løsning?

Blandt ovenstående meldte fem klart ud, at de gik ind for en Mariager-Nørhald-Purhus løsning. Der var ikke nogen, der konkret anbefalede andre muligheder.

 

 

Siden er sidst ændret 05 March, 2004