PurhusNet > Debatter > Kommunalplan > Tulipanvej
Hop tilbage til foregående side

 

Erik Jepsen, Tulipanvej 19, Ø. Bjerregrav, 8900 Randers, tlf 86 45 44 77

Ø. Bjerregrav den 08.09.1998

Purhus Kommune
Bakkevænget 16
8990 Fårup

 

Forslag til kommuneplan i Ø. Bjerregrav.

På Tulipanvej har vi i aften afholdt møde vedr. den nye udstykning syd for vejen og vil gerne komme med følgende forslag:

    1. Såfremt der laves omfartsvej ved udstykningen syd for Tulipanvej, må vi henstille at udsynsforhold ved udkørsel fra Tulipanvej til Over Fussingvej forbedres, men at nuværende naturhegn bibeholdes.

    2. Vi foreslår, at der udstykkes i rimeligt store grunde ca. 1000 km2, og at der tages hensyn ti! udsigten til Tånum og Gjandrup både for nye udstykninger og eksisterende.

    Der tilknyttes en landskabsarkitekt til udstykningen, og at dennes forslag kommer til hørring blandt de nuværende berørte beboere. Vi foreslår, at der laves lav og åben bebyggelse, idet der ikke i forvejen findes rimelige store byggegrunde i byen. I forbindelse med udstykningen ønsker vi ikke, at der etableres stier umiddelbart op til de nuværende grunde.

     

Med venlig hilsen

    Beboerne på Tulipanvej, Ø. Bjerregrav

Bilag: Underskrifter fra Tulipanvej (18 husstande)

chart.dk