PurhusNet > Debatter > Kommunalplan > Ørrild bem.
Hop tilbage til foregående side

 

Ørrild, den 11.09.98

Purhus Kommune
Bakkevænget 16
8990 Fårup

Vedrørende kommuneplan - redegørelse 1998.

Allerede i borgmesterens forord gøres der opmærksom på, at kommuneplanen er det grundlag, der styres efter. Den skal sætte målene for og retningen på kommunens udvikling - men samtidig vise fleksibilitet, således at man ikke binder sig så stramt til planen, at man mister positive udviklingsmuligheder.

Læseren opfordres til at fremkomme med forslag til planen og dens indhold.

Ad. Landsbyerne og det åbne land.
Det pointeres, at en eventuel udvikling eller blot bevarelse at landsbyernes kvaliteter må primært baseres på lokale initiativer.

Beboerne i Ørrild og omegn vil derfor gøre opmærksom på, at det bekymrer os, at kommunen har til hensigt at placere et stort, centralt renseanlæg kun 200 m fra Ørrild. (se Amtets indstilling pr. 8 april 1999 /red.)

Vi vil gerne bevare det fine landsbymiljø, der er i og omkring Ørrild. Ikke kun for os selv, men også alle de mennesker, der lægger ruten omkring p.g.a. den smukke udsigt ud over Skalsådalen, Stensbjerg og ind mod Ørrild, Purhus og GI. Fårup. Her ser det næsten ud som for 50 - 60 år siden med ældre boliger, der er forsøgt bevaret, som de oprindelig blev bygget. De fleste er fra århundredskiftet eller ældre.

Ad. Trafik og veje.
Byrådet oplyser, at de prioriterer fremme af trafikmoralen højt, og vil forsøge at skabe forståelse for, at trafiksikkerheden ikke kun er en offentlig opgave. Det er den enkeltes ansvar.

Derfor vil vi pointere, at en øget trafik med tunge lastvogne med slam til og fra renseanlægget - altså slam opsamlet fra hele kommunen - vil være en daglig belastning for beboerne og det vil være uansvarligt på den kun 4 m brede vej. Vejen er meget snoet, og der er derfor meget dårligt udsyn for trafikanterne.

Den regionale bus og skolebus kommer dagligt 34 gange gennem byen, og busserne kan kun passere hinanden få steder, hvor den ene må holde stille imens.

De fleste huse ligger tæt ved vejen og støjgener fra slamtransportvognene vil blive meget mærkbare.

Ad. Tekniske forhold og miljø - spildevandsplan.
I kommuneplanen nævnes kun med få sætninger, at det er besluttet at etablere et centralt renseanlæg i Fårup området.

Det undrer os meget, at man ikke uddyber dette projekt. Det er trods alt et anlæg, der anslås at koste 22 mio. kroner og skal gennemføres de kommende 6 - 8 år. Dette kommer til at berøre mange mennesker økonomisk bl.a. for tilslutning til renseanlægget m.v..

Undertegnede der på mange områder bliver berørt, hvis man beslutter at et nyt renseanlæg skal ligge i Ørrild, vil gerne anmode om, at man undersøger mulighederne for, at et nyt renseanlæg placeres et sted, hvor miiljøet ikke ødelægges og trafiksikkerheden ikke tilsidesættes.

       Med venlig hilsen

       Birthe Thygesen
       Ørrildvej 21
       8990 Fårup

 

Underskrevet af ca. 40 personer fra lokalområdet

chart.dk