PurhusNet > Debatter > Kommunalplan > Bemærkn. JPH
Hop tilbage til foregående side

 

Ramundberget 14. februar 2000

Ändringsforslag til KommunePlan98-2009 (skrevet på svensk computer)

side 32:
Sätningen "Antallet af vindmöller önskes begränset af hensyn til landskabsbilledet" foreslås fjernet. Vindmöller medförer ikke uoprettelig skade på landskabet. Vore efterkommere kan til enhver tid fjerne dem igen. Det samme kan ikke siges om den forurening, som vindmöllerne sparer os for.

s. 47
Kriteriet om min. 500 m fra nye vindmöller til eksisterende eller planlagte boliger bör erstattes med en dB gränse - f.eks. en gränse på 45 dB som anbefalet af Miljöstyrelsen. En afstandsgränse har nödvendigvis ingen sammenhäng med stöjbelastning.

Ovennävnte to eksempler stemmer slet ikke overens med önsket om at få Purhus Kommune til at fremstå som en grön kommune!

Befolkning og boligbyggeri samt Det åbne land:
Kommuneplanen bör udtale sig om kommunens intentioner m.h.t. ikke-erhvervsrelateret boligmasse i det åbne land. P.g.a. landbrugets strukturudvikling kan der forventes en betydelig väkst i denne i löbet af planperioden.

Veje og trafik:
Kommunen bör som målsätning tilkendegive at ville arbejde for en forlängelse af cykelsti fra Råsted til Terp (Jokan). Bör om nödvendig prioteres höjere end cykelstien Bjergby- Hastrup (Spentrup beboere cykler alligevel ikke denne vej)

    Jens Peter Hansen
    Asfergvej 13
    8981 Spentrup
     

chart.dk