PurhusNet > Debatter > Kommunalplan

 

Debat om kommunalplan

Purhus Kommune har fået ny kommuneplan
 Planen er kommunens overordnede grundlag for kommunens udvikling. Kommuneplanen er det grundlag som kommunen styrer efter. Den skal derfor sætte målene for og retningen på kommunens udvikling, og læseren skal kunne have tillid til planen. Den skal samtidig også kunne opfange ikke forudsete udviklinger i samfundet, således at man ikke på grund af stramme bindinger i planen mister positive udviklingsmuligheder. Dette stiller krav til planens rummelighed og fleksibilitet, samtidig med målrettethed.

Kommentarer til KommunePlan98-2008

Kommunalplanen i brug

    I Asferg vil private investorer gerne byggemodne - men komunalplanen siger nej! Se mere her ...


Første fase i processen mod en ny kommunalplan var udsendelsen af en Kommunalplanredegørelse medio 1998. Kommunens borgere blev opfordret til indsende kommentarer til denne senest d. 15. sept. 1998. Indkomne bidrag + to i relation til oplægget om detailhandelens fremtid kan ses herunder :

Kommentarer til kommunal plan redegørelsen: