PurhusNet > Debatter > Kommunalplan > Bemærkn. Vinggard
Hop tilbage til foregående side

 

Spentrup, den 23 januar 2000.

Til Byrådet,

  Purhus Kommune.

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 1998 - 2009 om Veje og Trafik.

1. Forslag.
Der reserveres plads til en overordnet vej syd om Asferg By gående fra krydset Asfergvej-Blegvadsbrovej mod vest til Vestergade udfor olietankanlægget. Ved motorvejens etablering er der ikke taget hensyn til den øgede trafikmængde - ikke mindst tung trafik - øst fra gennem Asferg By. Forslaget er så meget vigtigere, inden Byrådet planlægger og udvider Asferg mod syd, som det fremgår af Kommuneplanen. Vejen bør etableres nogenlunde midt i den nævnte planperiode.

2. Forslag.
Den planlagte østlige omfartsvej ved Spentrup, som er en overordnet vej, bør i Kommuneplanen have højeste prioritering, og dens etablering i fuld omfang bør tidsfæstes i denne plan, f.eks. finansårene 2001 - 2003. Stationsvej er i dag så trafikbelastet, at den indenfor få år bør lukkes for gennemgående trafik. I den forbindelse bør Byrådet overveje om Byens vækst fortsat bør ske øst for denne vej, men i stedet for på længere sigt udvide i byens centrum og mod vest, og dermed få skabt en mere afbalanceret byudvikling.

3. Forslag.
I Bjerregrav By bør der planlægges en vestlig omfartsvej fra Viborgvej - øst for O.Fussing - op til O. Fussingvej og videre til Holmevej og Kirkevej. I den forbindelse lukkes Branddamsvej,s udkørsel til Viborgvej. Dette bør der tages højde for inden områderne vest for byen fastlægges med byvækst. Yderligere udbygning af Bjerregrav By vil i fremtiden kræve bedre adgangsforhold til hovedvejen Viborgvej, ikke mindst set i lyset af Arhus Amts kommende planer med Viborgvej.

Afslutningsvis må jeg overfor Byrådet pointere, at man ikke fortsat kan lade Kommunens byer vokse ved knopskydning, uden at Byrådet samtidig etablerer de overordnede trafiklinier. De nye boligområder skal selvfølgelig etableres, men også de gamle byområder bør tilgodeses og have glæde af denne byudvikling.

 

       Med venlig hilsen

       Hans Erik Vinggaard, Doktoralle 8, 8981 Spentrup.

        

 

chart.dk