PurhusNet > Debatter > Flere haller? > Referat fra BKU møde

 

Halvanden år er det vel gået siden nogen fik ideen med stikprøveundersøgelse af kapacitetsudnyttelsen af hallerne. På sin vis får man da noget for pengene - jf. antallet af møder. Det interessante i dette referat er ideen om at udnytte hallerne bedre ved brug af Internettet. Ideen kræver nok nogen finpudsning.

59. Kapacitetsudnyttelsen af hallerne i Purhus Kommune

Forvaltningen har foretaget en stikprøve af udnyttelsen af hallerne i Purhus kommune.

I vedlagte bilag er grundtallene, samt sammendrag af resultaterne beskrevet. Der er endvidere set på kapacitetsudnyttelse på forskellige tider af åbningstiden samt, hvor ofte der er få eller mange i hallerne.

Social- og kulturforvaltningen 28.03.2001: Det indstilles, at der tages stilling til det videre analysearbejde, endvidere at der foretages høringsrunde ved hallerne.

Børne- og kulturudvalget 02.04.2001: Der foretages høring i hallerne.

John Dybdal og Steen Bundgaard var fraværende ved beslutningen.

Der er foretaget høring ved hallerne, og endelig rapport er udarbejdet og forelægges for udvalget.

Børne- og kulturudvalget 07.05.01: Godkendt.

Den endelig udarbejdede rapport behandles i Folkeoplysningsudvalget.

Rapporten er fra BKU udsendt til foreningerne, hallerne og Samvirket idet undersøgelsen viser, at der kan være muligheder i at ændre på samarbejdet mellem hallerne. Ud fra undersøgelse er foreningerne m.fl. bedt om at se på muligheden for at ændre på planlægningen i hallerne.

Rapporten medsendes til udvalget.

Folkeoplysningsudvalget 17.05.01: Udmærket rapport, som opfylder folkeoplysningsudvalgets intentioner om stikprøvekontrol i hallerne.

FO (Folkeoplysningsudvalget) anmoder om en indkaldelse ved SIFP (Samvirkende Idrætsforeninger i Purhus kommune) i forbindelse med den udfærdigede rapport, herunder forslag til at udnytte den samlede halkapacitet bedre i hallerne og være fleksible / overveje at få haltid ved hinanden.

Ligeledes bedes det overvejet, om fordelingen af haltimerne kunne forgå for alle haller i et fælles møde med alle brugerne / foreningerne. En evt. prioritering af aktiviteterne bør også drøftes, herunder børn og unge kontra voksne.

Lisbeth Jacobsen, Anne Lise Sørensen og Preben Kristensen var fraværende ved beslutningen.

Samvirket 02.09.2001: Samvirket har i vedlagte skrivelse dateret 2. september 2001 fremsendt svar på den udarbejdede rapport.

Samvirket foreslår/mener flg.:

  • Der oprettes en hjemmeside for hver enkelt hal, link fra www.purhus.dk, således at der af hjemmesiden fremgår, hvornår der er ledige tider i hver enkelt hal.
  • Et fælles timefordelingsmøde mener Samvirket er en dårlig løsning.
  • Op- eller nedpriotering af enkelte idrætsgrene bør ikke foregå overordnet/centralt i kommunen – bør foregå i de enkelte foreninger.
  • Holdfællesskab for børn, foreningerne imellem, er stort set umuligt, da det vil indebære, at forældrene skal klare transporten – ingen kollektiv trafik på langs i kommunen.
  • Seniorer kan selv transportere sig rundt, hvis der er ledig tid i en anden hal end foreningens nærmeste hal.

Social- og kulturforvaltningen 12.09.2001: Det indstilles, at udvalget drøfter det fremsendte svar og tager stilling til det videre forløb.

Folkeoplysningsudvalget 20.09.01: Indstilles til Børne- og Kulturudvalget, at der tages kontakt til idrætsforeningerne og hallerne med henblik på et bedre samarbejde vedrørende uudnyttet haltid. Der bør være en IT-ansvarlig for hver af de 3 haller og således, at hjemmesiden får link fra www.purhus.dk.

Børne- og kulturudvalget 29.10.01: Godkendt.

chart.dk 

Siden er sidst ændret 06 November, 2001