PurhusNet > Debatter > Entrepriser - hvem? > Læserbrev

 

 Læserbrev i Amtsavisen 24. nov. 2000

DEBAT

Hvorfor sende arbejde ud af kommunen
Af Hans Jørgen Husum,
Fårup Smede & Maskinforretning, Fårup

ENTREPRISER: Efter at have læst et indlæg her i avisen, først fra et byrådsmøde om en entreprenør, der spørger om, hvad der skal til for at få del i kommunale arbejder og derefter fra en anlægsgartner, der fortæller om hans forhold til at få del i de kommunale opgaver, syntes jeg så, at vi hellere må have endnu en håndværker på banen.

Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har de samme problemer som de forannævnte m.h.t. at få del i kommunalt arbejde. Jeg mener, vi har en rimelig andel af de opgaver, der hører min branche til og er glad for samarbejdet med de personer fra teknisk forvaltning, som relaterer til de opgaver, vi løser i kommunalt regi.

Mit indlæg skal mere gå på en ganske konkret sag, nemlig udstykningen af Erhvervsområde Purhus. Første del af udstykningen blev udsendt i indbudt licitation til to entreprenører her i kommunen og en udenbys. Her gik arbejdet til den udenbys, som var Vester Alling Maskinstation.

Her kommer første spørgsmål til byrådet: Hvordan kan I acceptere, at man inviterer et firma til at lave arbejde her i kommunen, som ikke har et naturligt geografisk forhold til vor kommune? Derefter laver Vester Alling Maskinstation en mindre udstykning i Erhvervsparken i Ø. Bjerregrav efter en licitation (inviteret).

Derefter ser vi med stor glæde i avisen, at Purhus Kommune har solgt en grund mere i Purhus, en motorvejskiosk m.m., hvor der skulle kloakeres, laves vand til så og så mange penge. Her bliver der måske mulighed for at få noget arbejde til butikken, men nej, ingen kommunale entreprenører eller andre relevante håndværkere bliver spurgt. Man lader et udenbys firma være det eneste, der får lov at give pris og laver alt arbejdet i forbindelse med det nye byggeri i Purhus. Og hvem mon der så skal lave det - Jo, det er Vester Alling Maskinstation.

Jeg mener ikke, det var, hvad vor borgmester udtalte til en entreprenør i byrådets spørgetid, at arbejder til en million blev sendt ud i offentlig licitation, nej, man sender ganske enkelt et x antal kroner direkte til en anden kommune uden at spørge en eneste at de entreprenører og håndværkere, man har i sin egen kommune.

Jeg har forgæves forsøgt at få et svar fra Anders Bach Andersen om, hvem der i sin tid inviterede Vester Alling Maskinstation til Purhus Kommune første gang. Var det byrådet eller forvaltningen, der kendte Vester Alling Maskinstation?

Efter at have talt med Anders Bach Andersen i telefonen, hvor han fremførte, at det var et tidsspørgsmål, og at det jo nok var fordi, Vester Alling Maskinstation havde lavet den første del af udstykningen, at man også lod dem lave den anden del uden at spørge andre. Den forklaring kunne jeg ikke godtage og stillede Anders Bach Andersen to konkrete spørgsmål.

  • Punkt 1: Hvem har inviteret Vester Alling Maskinstation til Purhus Kommune første gang?
  • Punkt 2. Hvor meget har udstykningen kostet?

Anders Bach Andersen lovede at få sagen undersøgt til bunds (i uge 34) og derefter give mig et telefonisk svar. Desværre må jeg sige, at jeg aldrig fik det svar. Om årsagen var, at han ikke kunne eller ville, ved jeg ikke.

Grunden til dette indlæg er helt klart, at det ikke kan lade sig gøre at få vort byråd til at forstå, at de kommuner, der omgiver os, aldrig inviterer os til at lave kommunalt arbejde, men derimod er enormt gode til at lade deres egne entreprenører/håndværkere klare de hjemlige opgaver.

    Det, jeg gerne vil have at vide, er: Hvorfor i den konkrete sag sende skattekroner ud af kommunen?

Hvorfor i det hele taget sende arbejde ud af kommunen? Hvad kunne der ske ved, at arbejdet var lidt dyrere, når det blev lavet af firmaer fra Purhus Kommune? Der er jo også noget, der hedder beskæftigelse, uddannelse og da mange firmaer, har ansatte, der også er bosat her, kommer en del af de kommunale penge jo tilbage i form af skat modsat dem man sender direkte til en anden kommune. Der kommer ingen tilbage.

    Fornanden for teknisk udvalg, Anders Bach Andersen, har denne kommentar

    Det første spørgsmål mener jeg nu, at jeg har svaret Hans Jørgen Husum på direkte. Og det andet spørgsmål kan jeg ikke svare på, før jeg selv har fået at vide, hvor meget arbejdet kommer til at koste.

Hop til toppen

     

chart.dk