PurhusNet > Debatter > Budget 2000 debat > Kvalitets-dagpleje
Hop tilbage til foregående side

 

Kompetent og kærlig kvalitets-dagpleje Amtsavisen 6/10 99

Kære Lars Bang! (se svar)

Lige en hilsen fra noget af dit kompetente personale -helt nede i bunden af institutionernes hierarki!

Hver eneste gang, du taler eller skriver i medierne ud til borgerne/vælgerne, er alt kvalitet, kompetent, kærlighed og k-k-k.

I sidste uge svarede du på et læserbrev under denne spalte, og her roste du også dagplejerne - takkkk, men det må være med en flov smag i munden - for det er her hos os, den sidste besparelse fandt sted! Det ved du/I - det ved vi, men dine kære vælgere aner ikke, hvor skidt det står til på Pur-hus Kommunes dagplejeformidling.

Vi søgte flere pædagogtimer, men nej!

Vi har i over to år skullet klare dagen og vejen på bedste beskub uden særligt synlige pædagoger. De pisker rundt for at dække de største problemer og bruger deres timer til administrative opgaver!

Legestuerne har intet pædagogisk tilbud mere. Er vi i knibe, kan vi sjældent få hjælp her og nu. Ofte er der ingen ved telefonerne, og et besøg hver tredje måned kan vi ikke nøjes med.

Vi tror, nogle i byrådet burde sendes på kursus i børns behov og udvikling fra nul til tre år. De vigtigste, grundlæggende år af et barns liv! (se f.eks. I skolen er det for sent /red.) For at nogle af de samme børn kan fungere godt i institutionerne højere oppe i hierarkiet, skal vi have mere pædagogisk hjælp, hvilket der så flot står i vores virksomhedsplan, at vi har?

I politikere har lagt niveauet i dagplejen - kald det så kvalitet!

Lige netop her har vores forældrebestyrelse kompetence til at skride ind, så måske er det hos dem, vi skal råbe om hjælp, når I ikke tager os alvorligt?

Nu kan du jo undskylde med, at sygdom og barsel har fyldt meget i denne afdeling, og det kan ingen møde for. Men skal små børn og vi dagplejere bøde for det?

Nu har alletiders pædagog selv sagt op, det er ikke første gang, det sker, kunne det være på grund af pres oppe fra?


Svar fra Lars Bang

Avisen har forelagt ovenstående for børne- og kulturudvalgsformand Lars Bang, som svarer:

Kære dagplejere i Bjerregrav -kære Ulla Buch!

Indledningsvis tak for de pæne ord. Det er altid rart at få bekræftet, at det, man skriver og udtaler til pressen, både bliver læst og ikke mindst forstået i den rette ånd. Det er ganske rigtigt, at begrebet kvalitet står umådelig stærkt i min verden, både når vi taler om pasning af børn, men naturligvis også, når vi kommer længere hen til eksempelvis skolesystemet.

Det er derimod ikke rigtigt at påstå, at dagplejerne udgør "bunden. af institutionernes hierarki", sådan ser jeg det slet ikke. Hvis man overhovedet kan gradbøje, hvor vigtigheden af de pædagogiske tilbud vejer tungest, så er det jo lige før svaret næsten står i jeres brev. I peger nemlig ganske rigtigt på, at børnenes første leveår er meget grundlæggende for den senere udvikling - det er jeg meget enig i, hvilket i øvrigt ikke er unaturligt, da langt de fleste børnepsykologer støtter dette synspunkt.

Relationerne mellem de forskellige pædagogiske tilbud bør efter min opfattelse være præget af ligeværdighed.

Jeg bliver også nødt til at korrigere betragtningen om besparelser på dagplejeområdet.

At man ikke får en ønsket udvidelse er altså ikke det samme som at have ret til at påstå, at man er blevet udsat for besparelser. Det budgetforslag, som snart skal anden behandles, indeholder desværre ikke ekstra timer til dagplejeformidlingen - desværre. Jeg havde naturligvis gerne set, at også dette meget vigtige område blev opprioriteret, men det er i politik ikke meget anderledes end i den daglige husholdning - vi må foretage et valg.

Der er ganske rigtig "run" på dagplejeformidlingen, og også der bliver der gjort en jætteindsats til gavn for såvel børn, forældre og personale.

Jeg ved, at man internt har arbejdet på en omlægning og dermed en anderledes tilrettelæggelse af de administrative opgaver. Lad os nu se, om ikke disse ting kan lette lidt på presset, det tror jeg, de kan.

Engagement og ansvarsbevidsthed er også på børneområdet nogle af de vigtigste personaleressourcer, man kan have. Jeg er meget overbevist om, at dagplejebørnene både nu, men så sandelig også i fremtiden, er i rigtig gode hænder. Kvaliteten er - også her - i orden.

Til toppen 

chart.dk