PurhusNet > Debatter > Budget 2000 debat > Hvilken garanti?
Hop tilbage til foregående side

 

Pasnings- eller opbevaringsgaranti Purhus Kommune?
Lene Gravgaard, Viborgvej 431, Læsten 8900 Randers           Amtsavisen 18/9 99
 

I målsætningen for dagpasningsområdet i Purhus Kommune skriver socialudvalget den 10. december 1992 bl. a.:
 
At de skal skabe trygge rammer for børnene i den periode, hvor de har opholdt sig i institutionen.
  Jeg vil gerne have, at Børne- og Kulturudvalget uddyber, hvad de mener med trygge rammer!
  Når man har et barn på cirka 3 år ved man, at de skal have lang tid til at acceptere store ændringer i deres liv. En flytning fra dagplejen, hvor alt er som i et hjem, til en børnehave, hvor der er mange børn og få voksne, er for mig at se en stor ændring i livet.
 1. Barnet skal forberedes med besøg det nye sted, hvor barnet møder andre børn, som de kender fra lokalområdet.
 2. Jeg som forældre kan fortælle om mit barns stærke og svage sider.
 3 .Jeg vil høre, hvilke pædagogiske grundlag mit barn skal passes efter.
 4. Jeg vil, at mit barn starter på nedsat tid de første dage.
  Disse ting kan medvirke til, at mit barn vil være mere trygt ved en flytning fra dagpleje til børnehave.
  Jeg hører, at byrådet har besluttet på byrådsmødet den 25. august 1999
(21/9 red.), at:
  - der skal bygges en pavillon på parkeringspladsen ved Bjerregrav Børnehave, som vil være klar til at tage i brug 1. oktober 1999
  - alle børn, ligegyldig hvilken børnehave de hører til, skal i denne pavillon og flyttes til Fussingø Børnehave, efterhånden som der bliver plads.

Kære politikere
  -
hvad gør I, hvis der ikke bliver en friskole i Sønderbæk? Hvor vil I "opbevare" alle de børn, der skal passes?
  - hvornår begynder politikere at fremtidsplanlægge?
Jeg kan på ingen måde acceptere, at Purhus Kommune:
  - behandler vores barn som et "objekt", der skal anbringes et sted, fordi kommunen har pålagt sig selv pasningsgaranti
  - ikke informerer forældrene mindst 3 måneder før. Jeg går på arbejde og kan ikke få fri med så kort varsel.
Vi fik besked fra kommunen den 23. december 1996, at vores barn var på optagelisten til Fussingø Børnehave behovsdato 1. oktober 1999. Der er næsten gået 3 år siden, vi fik denne besked, så det kan ikke komme som en overraskelse for politikerne, at der er mange børn, der skal i børnehave nu!

For mig at se, er politikere og embedsmænd i Purhus Kommune ligeglade med deres bruger/borger's behov og ønsker. Vi er nogle forældre, der gerne vil have at vores børn får en tryg og god opvækst. Det kan jeg ikke se, at kommunen vil medvirke til!

Læs svar fra Lars Bang

 


Svar fra Lars Bang
børne- og kulturudvalgsformand (S)                                             Amtsavisen 22/9 99

Trygge rammer for børnene

Kærlighed, kreativitet og konsekvens er nogle af de begreber, som knytter sig til et kvalitetsmæssigt samvær med børn. Et dygtigt, veluddannet og engageret personale i Purhus Kommunes institutioner sikrer efter min opfattelse, at pasningsgarantien i vores kommune aldrig bør kunne forveksles med ren "opbevaring".

Jeg er personligt af den opfattelse, at børn netop er i trygge rammer, når de er omgivet af et samvittighedsfuldt og kompetent personale, som via spændende, daglige aktiviteter formår at skabe en god, tryg og overskuelig hverdag. Kvaliteten er hos os i høj grad til at få øje på. Det er nemlig den hverdag, jeg ser og hører om, når jeg færdes i pasningssystemet, uanset om vi taler om dagpleje eller om institutioner

Rammerne, som for dagplejernes vedkommende jo er deres hjem, er for mig at se helt perfekte rammer for de alleryngste børn. For børnehavebørnene udgøres rammerne af de naturgivne, fysiske rammer, som vore børnehaver er udstyret med. Jeg føler mig meget overbevist om, at samtlige vore børnehaver har gode muligheder for attilbyde såvel trygge som tidssvarende rammer.

Det er helt rigtigt, at eksempelvis Bjerregrav Børnehave i en periode skal have opstillet en pavillon. Jeg ser imidlertid ikke, at en sådan løsning på nogen måde strider mod begrebet trygge rammer. Der er over det ganske land bygget rigtig mange pavillon-børnehaver, som fungerer absolut udmærket Jeg ved, at de tre K'er omtalt i indledningen i høj grad er forankret i den pædagogiske tradition også i Bjerregrav Børnehave. Der vil i den nye pavillon blive masser af liv og leg sammen med et personale, som i høj grad ser muligheder frem for problemer. Men jeg vil gerne gentage, at løsningen omkring Bjerregrav Børnehaves pavillon udelukkende er en overgangsløsning -skabt for at kunne give et godt tilbud til alle børn med pasningsbehov.

 

Det er for de fleste børnefamilier i Purhus Kommune sikken ikke ubekendt, at optagelseskriteriet til vore institutioner er aldersbetinget. De ældste børn optages først efter et grundlæggende ønske om alderssvarende pasning, fordi vi faktisk mener, at alderssvarende pasning er vigtig for børnenes trivsel og udvikling.

Uanset alder er det ubehageligt at føle sig behandlet som et "objekt" - det er bestemt heller ikke den opfattelse, vi ønsker vore brugere skal efterlades med. Tværtimod vil vi gerne give store såvelsom små den opfattelse, at alle bliver behandlet ens efter de samme objektive kriterier.

Intet system kan, når der også skal tages hensyn til økonomien, konstrueres så fintmasket, at det tager højde for alt. Jeg tager som børne- og kulturudvalgsformand naturligvis medansvar for pasningsområdets udseende i Purhus Kommune. Jeg så gerne, at alle børn kunne blive passet lige nøjagtig der, hvor man allerhelst vil have det gjort - det lader sig af føromtalte grunde desværre ikke realisere - desværre.

Pasningsområdet i Purhus Kommune har over de seneste år udviklet sig meget, hvorfor vi løbende har omstruktureret. Vores langsigtede mål har hele tiden været og er stadig: Vi vil gerne give alle, som ønsker at få deres børn passet i Purhus Kommune, et godt og kvalitetssikkert tilbud. Det kan betyde, at man måske ikke umiddelbart får den plads, man allerhelst vil have - men man kan få en plads til sit barn, hvis man ønsker det.

Nu er pasning af børn jo ikke en ny opfindelse, derfor skal vi også hele tiden huske de gode, gamle dyder og lære af dem. Jeg har i en gammel, god bog om børneopdragelse læst følgende: "Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kaldte for lykke".

Der gror, som jeg ser det, ganske megen lykke frem på børneområdet Purhus Kommune.

Hop til toppen 

chart.dk