PurhusNet > Debatter > Budget 2000 debat > Hvem skal nu betale?
Hop tilbage til foregående side

 

Hvem skal nu betale
Dorte B. Jensen, Jennumvej 39, 8981 Spentrup            Amtsavisen 11/9 99
 

I forbindelse med at fritidshjemmene i Purhus Kommune den 1. august 2000 overgår til SFO har vi set politikerne udtale i avisen, at én af fordelene - ud over at man kan hæve forældrebetalingen - er, at det så vil være lettere at indføre "Leg og Læring" i skolen.

"Leg og Læring" er, hvad politikerne kalder dét, at pædagogerne fra skolens SFO skal arbejde nogle timer hver dag på skolen, og at børnene fra børnehaveklasse til tredje klasse skal gå i skole fra kl. 8.30 til kl. 14.20 hver dag. Dette realiseres den 1. august 2000 på Asferg Skole, og planen er tilsyneladende, at kommunens øvrige skoler skal følge efter. Dette på trods af modstand fra forældre, pædagoger og lærere.

Den samme kommune har i sin målsætning for sine daginstitutioner en bestemmelse om, at der skal skabes et godt samarbejde med forældrene om børnenes dagligdag. Jeg savner som forælder denne samarbejdsvillighed i forbindelse med indførslen af "Leg og Læring".

En klækkelig forhøjelse af forældrebetalingen samt en forøgelse af børnenes skoletid vil uden tvivl betyde, at mange børn fremover ikke har brug for et tilbud i skolefritidsordningen. På den måde vil de børn, der går i SFO, være med til at betale pædagogernes løn. Samtidig vil de børn, der ikke går i SFO, gratis få pædagogernes hjælp i skoletiden. Jeg kunne godt tænke mig at høre de ansvarlige politikeres forklaring på det!


Svar: Børne- og Kulturudvalgsformand Lars Bang svarer:

Det skal vi alle sammen.

Det er helt rigtigt, at forældrebetalingen i de kommende SFOer kommer til at stige - det er nemlig sådan i dag, at Purhus Kommune sammen med Rosenholm har de billigste priser i Århus Amt. Vi skal over en periode på 2,5 år nå op på underkanten af gennemsnittet i Aarhus Amt, det betyder, at prisen for en SFO-plads 1 2002 bliver cirka 11.000 kroner om året. Det eneste reelle alternativ til en øget forældrebetaling var at suspendere pasningsgarantien.

Med hensyn til "Leg og Læring" forholder det sig således, at Asferg Skole i skoleåret 2000/2001 er udpeget til forsøgsskole, Med et pilot-projekt, som koster 400.000 kroner i bygningsmæssige forandringer og 180.000 kroner i ekstra normering til indskolingen, vil vi som kommune undersøge, om vejen til en bedre indslusning af vore børn i skolesystemet og dermed også en klarere sammenhæng i deres liv går over "leg og læring". Der er tale om et forsøg i ordets mest ægte betydning, vi skal lære af det - vi skal gøre erfaringer - egne erfaringer. De indhøstede erfaringer skal senere danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt leg og læring skal brede sig til alle kommunens skoler.

Der er over det ganske land gjort mange forsøg med netop leg og læring. En del af forsøgene er skabt udelukkende for at hente besparelser. Det er ikke den vej, vi vil gå. Vi er allerede nået til den erkendelse, at såfremt "leg og læring" for børnene skal blive en succes - så koster det

Det, vi har besluttet, er derfor ganske enkelt: Lad os høste vore egne erfaringer, før vi "pumper" de helt nødvendige ekstra ressourcer i en ny model. Jeg tror personligt ikke på, at vi kan gøre "leg og læring" til et brugbart og spændende koncept i Purhus Kommune uden aktiv medvirken af forældrene - kun en åben og reel dialog hele vejen igennem såvel pasnings- som skolesystemet kan sikre en positiv udvikling til gavn for dem, som det i sidste ende handler om - nemlig børnene.

Den proces, vi skal i gang med i den kommende tid, handler netop om udveksling af erfaringer - om at de muligheder frem for begrænsninger. Forældrene er også i denne proces helt centrale samarbejdspartnere.

Overskriften "Hvem skal nu betale" kræver naturligvis også et kontant svar. Den øgede forældrebetaling er som tidligere nævnt prisen for at fastholde en pasningsgaranti, som vi er utrolig glade for. Med hensyn til de ekstra ressourcer ved en evt., senere indførelse af "leg og læring" på andre af kommunens skoler ser jeg kun den ene løsning, nemlig at det må være en fælles opgave at tilføre et utrolig vigtigt og spændende område de nødvendige ressourcer. Det korte svar bliver til dette punkt: Det skal vi allesammen.

 

Hop til toppen

 

chart.dk