PurhusNet > Debatter > Ældreområdet > Svær Pille
Hop tilbage til foregående side

 

En svær pille at sluge for ældre            Amtsavisen 10. december 1999
Bendt Klausen
Rørsangervej 48, Ø. Bjerregrav                                 

I den husstandsomdelte partireklame" Aktuelt i Purhus" synes jeg, at socialudvalgsformand Palle Fløe Knudsen, i sin opremsning af alt det gode han har gjort og vil gøre for de ældre i Purhus Kommune, har glemt nogle enkelte, vigtige ting, som også skal med:
  Indførelse af et lavere beregningsgrundlag for
varmetilskud til de ældre medborgere. Stiltiende accept af socialforvaltningens yderligere beskæring af beregningsgrundlaget.
  At socialudvalgsformanden har lagt ryg til en kraftig
beskæring af medicintilskudet til de ældre medborgere i kommunen.
  At normeringen på ældreområdet er så stram, at der ikke er
plads til sygedage blandt de ansatte, uden det går ud over de berørte ældre.
  At huslejen på ældrecentrene, før boligtilskuddet, hører til blandt de højeste i landet regnet ud efter de kvadratmeter, som beboeren reelt har til rådighed.
  At han har overladt til det socialdemokratisk orienterede "Randersegnens Boligforening", at være medbestemmende til, hvornår et acceptabelt ansat ældreboliger vil stå til rådighed.

 Vel at mærke et boligselskab, der mere er orienteret mod boligstøttens størrelse, frem for boliger, som fremtidige ældre vil anse for at være ønskværdige.
  Og ikke mindst det daglige lyspunkt for mange ældre, nemlig
den varme mad, som nu i besparelsens hellige navn reduceres til vacuummad. Dette vil medføre, at den daglige kontakt med enlige ældre forsvinder, men tanken er jo klar, jo mindre vi ser og hører til de ældre jo bedre.
  Ovenstående må være svært at sluge for dem, der hele deres liv har troet på, at socialdemokratiet ville værne om dem i deres tredie alder. Samtidig viser det sig, at socialudvalgsformand Palle Fløe Knudsen og socialdirektøren har meddelt, at de ikke længere ønsker at deltage i møderne med kommunale ældreråd.
  Så er jo al form for
frugtbar dialog mellem parterne udelukket, til skade for begge parter.
  En målsætning for en socialudvalgsformand må være ikke at gå foran i besparelser, men forsøge at bevare og allerhelst forbedre forholdene til de af kommunens borgere, der bliver berørt af forvaltningens gøren og laden.

chart.dk