PurhusNet > Aktiviteter > Studiekreds

 

SPENTRUP SOGNEGÅRD INDBYDER TIL

Studiekreds

Den lutherske reformation

Pavekirke Fyrstekirke Folkekirke

 

Billedet på forsiden af alterbordet - antemensalet - i Torslunde KirkeBilledet på forsiden af alterbordet - antemensalet - i Torslunde Kirke ved Roskilde viser, hvorledes den nye kirkelære praktiseres. Dåbsbarnet får øst vand over issen (mange steder fortsattes dog skikken med neddykning af barnets krop); menigheden nyder nadvervinen, ikke som før blot oblaten; og præsten forkynder evangeliet fra prædikestolen.

Malet 1561

Den lutherske reformation

Studiekredsen vil belyse de dramatiske begivenheder, der i begyndelsen af 1500-tallet førte til et brud med middelalderens katolske kirke, og se på, hvad dette kom til at betyde for udviklingen i det danske samfund frem til i dag. Studiekredsen er åben for alle, og prisen for samtlige foredragsaftener bliver i alt kr. 75,00, som indbetales på tilmeldingsaftenen. Deltagere, der kun kan være til stede enkelte aftener, betaler kr. 20,00 pr. aften. Ændringer i det tilrettelagte program kan forekomme.

I tilslutning til studiekredsen bliver der arrangeret en studietur til de dele af Tyskland, hvor reformationen fik sit udspring (først og fremmest Wittenberg, Eisenach, Erfurt og Wartburg). Studieturen bliver i oktober 2004.

Studiekredsen ledes af Helle og Klaus Frisman
 

Onsdag den den 1. oktober 2003 kl. 19.30: Tilmelding til studiekredsen og en introduktion ved Helle og Klaus Frisman.

Onsdag den 8. oktober 2003 kl. 19.30:
Lektor Svend-Aage Hill-Madsen fortæller om »Den danske reformation«, og belyser overgangen fra katholsk nationalkirke til luthersk fyrstekirke.

Onsdag den 12. november 2003 kl. 19.30:
Lektor P. C. Overgaard taler om Martin Luther ud fra Jakob Knudsens roman »Angst og mod«.

Onsdag den 26. november 2003 kl. 19.30:
I Sognegården vises en filmatisering af Martin Luthers liv.

Onsdag den 14. januar 2004 kl. 19.30:
Lektor, dr.theol. Thorkild Lyby stiller spørgsmålet: Hvorfor var reformationen en nødvendighed? Foredraget vil vise, hvordan den politiske og den kirkelige udvikling spillede sammen.

Onsdag den 28. januar 2004 kl. 19.30: Universitetslektor Jørgen Stenbæk taler om »Fyrsternes rolle i de europæiske reformationer«.

 

 

Onsdag den 10. marts 2004 kl. 19.30:
Etnolog, mag.art. Karen Schousboe fortæller om »Reformationen som folkelig kulturel bevægelse«. Hvordan skal vi i dag forholde os til, at reformationen indebar en helt ny livsstil med fokus på familie og håndværk og borgerlighed - og hvad har det med kristendom at gøre?

Onsdag den 24. marts 2004 kl. 19.30: Kunsthistorikeren, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen belyser »Reformationens betydning for billedkunsten«. Foredraget ledsages af lysbilleder.

Onsdag den 28. april 2004 kl. 19.30:
En aften, hvor vi bistået af organisten, skal beskæftige os med salmer fra reformationstiden.

Onsdag den 15. september 2004 kl. 19.30:
Lektor, Ph.D.. Carsten Bach-Nielsen vil i et foredrag om »Reformationen og bøgerne« belyse betydningen af bibellæsning og kristendomsundervisning på modersmålet.

Onsdag den 22. september 2004 kl. 19.30: Frimenighedspræst, cand.theol.. Johannes Dommerby besvarer spørgsmålet: »Er Folkekirken i dag med sin påvirkning fra Grundtvig en konsekvent videreførelse af Reformationen?«

Under studiekredsen vil der blive arrangeret en aften med mad og drikke som på reformationstiden.


Studierejse til Wittenberg

I forbindelse med studiekredsen arrangeres

9.-14. oktober 2004

en rejse til Tyskland til de historiske steder over Erfurt til Wittenberg og med en afstikker til Berlin.

Det bliver en 6 dages bustur med Jørgen Cilieborg, Rønde, som rejsearrangør. Når studiekredsen begynder, vil der foreligge et endeligt program for turen med angivelse af tilmeldingsfrist.

Pris for turen med halvpension bliver ca. 3.000 kr.

 

Siden er sidst ændret 28 September, 2003